Archives

Uusi antimikrobinen suojapinnoitus avuksi taistelussa koronaa vastaan

24.11.2020 Olemme lanseeranneet uuden antimikrobisen suojapinnoituspalvelun avuksi koronaviruksen leviämistä vastaan. Pinnoitus perustuu nanoteknologiaan. Se tuhoaa mikrobit mekaanisesti eikä näin aiheuta haitallisia mutaatioita.

CleanSiden suojapinnoite soveltuu kaikille yhteiskäyttöpinnoille, joista se tuhoaa pinnoille tulevia bakteereja ja viruksia jatkuvatehoisesti 12 kuukauden ajan. Suojapinnoitus tehoaa tutkitusti hyvin myös koronavirusta vastaan. Pinnoitus on asennuksen jälkeen täysin näkymätön ja hajuton.

Suojapinnoitus tuhoaa haitalliset mikrobit myös desinfiointien välissä. Näin terveydelle haitallisia mikrobipesäkkeitä ei pääse syntymään. Menetelmä ei poista nykyisten koronaohjeistusten noudattamisen tärkeyttä, vaan tukee omalta osaltaan parhaaseen lopputulokseen pääsemistä. THL:n ja muiden virallisten tahojen antamia suosituksia ja määräyksiä on edelleen syytä noudattaa.

Suojapinnoitetut tilat tunnistaa Turvalliset tilat – tarroista, joita löytyy pinnoitetuista tiloista sekä sähköisessä muodossa organisaation verkkosivuilta. Tarrat viestivät henkilökunnalle sekä muille tilojen käyttäjille, että pinnat desinfioituvat jatkuvasti ja tiloja on turvallisempi käyttää.

Lue lisää antimikrobisesta suojapinnoitteesta 

 

Avoimet työpaikat: Pirkanmaa

Rakennusloppusiivoojia Pirkanmaalle


Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä? Liity rentoon ja mukavaan työporukkaamme!

Pirkanmaan yksikkömme etsii eri rakennustyömaille rakennusloppusiivoojia määräaikaiseen, projektiluontoiseen työhön. Käynnissä on monta samanaikaista rakennussiivousprojektia, joten kerrothan hakemuksessasi myös omista toiveistasi työn keston suhteen.

Olet aktiivinen ja motivoitunut tiimipelaaja, jolle työn korkea laatu ja vastuullinen työote ovat tärkeitä. Aiempi kokemus siivoustyöstä katsotaan eduksi, mutta sitäkin tärkeämpänä pidämme hyvää asennetta ja halua oppia. Ajokortti, työturvallisuuskortti ja ensiapukoulutus ovat etu, mutta eivät välttämättömyys. Tulet saamaan kattavan perehdytyksen ja tarvittavat koulutukset tehtävään.


Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 25.11.2020 osoitteeseen anu.koivula@cleanside.fi. Hae paikkaa heti, sillä käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana. Lisätietoja tehtävästä antaa aluejohtaja Anu Koivula, puh. 050 409 0043, anu.koivula@cleanside.fi.

Asiakastarina: Tiilitalon kuivajääpuhallus Kauniaisissa

 

Syksyllä CleanSide Oy sai yhteydenoton Kauniaisista, jossa vuonna 1966 rakennetun kerrostalon julkisivu kaipasi puhdistusta. Punatiilinen talo oli paikoitellen sammalen ja jäkälän peitossa, ja osittain muutenkin tummunut.

Kolmikerroksisen tiilitalon puhdistus päätettiin toteuttaa kuivajääpuhalluksen avulla, sillä se on hellävarainen mutta tehokas pintojen puhdistusmuoto. Kuivajääpuhallus myös desinfioi puhdistettavan pinnan, joten se soveltuu erityisen hyvin juuri julkisivuille, joihin yleensä kerääntyy puhdistettavaa kasvustoa.

Talo sijaitsee osittain kaltevassa ja epätasaisessa maastossa. Tämän takia nostimen asettelu vaati erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Lopulta koko urakassa meni kahdella puhalluslaitteella puhaltaessa alle kaksi viikkoa. Kuivajääpuhalluksen jälkeen talon pinnalle tehtiin vielä käsittely, jonka tarkoituksena on hidastaa uuden kasvuston syntymistä tiilipinnalle.

Taloyhtiön asukkaat olivat erittäin tyytyväisiä urakkaan. “Koko prosessi meni odotetun mukaisesti, eli hyvin. Olemme erittäin tyytyväisiä.”, hallituksen puheenjohtaja kiittelee.

 

Julkisivussa oli osittain runsaastikin kasvustoa

 

 

   

Kuivajää tehosi kasvustoon hyvin

 

 

   

Puhallus toteutettiin nostimen avulla paikoin kaltevassa maastossa

 

Vaurioituneiden tilojen irtaimiston puhdistus on monivaiheinen prosessi

Rakennuksille aiheutuneet vahingot, kuten sisäilmaongelmat, tulipalot tai luonnonvoimien aiheuttamat tuhot, vaikuttavat usein myös rakennuksessa sijaitsevaan irtaimistoon. Esimerkiksi sisäilmaongelmaisessa kohteessa sijainnut irtaimisto voi kerätä itseensä suuretkin määrät homepölyä ja mikrobeja. Tulipalokohteessa sijainnut irtaimisto taas saattaa haista vahvastikin savulle. Vaikka kaikkea vahinkokohteessa ollutta irtaimistoa ei aina voi pelastaa, on osa irtaimistosta kuitenkin usein puhdistettavissa.

Irtaimisto siirretään yleensä pois saneerattavista tiloista ennen korjaustöiden aloittamista. Sitä ennen se kannattaa lajitella puhdistettaviin ja poisheitettäviin, jotta kuljetus, puhdistus ja myöhempi varastoiminen sujuisivat mahdollisimman jouhevasti ja kustannustehokkaasti.

 

 

Irtaimiston puhdistamiseen kannattaa pyytää asiantuntija avuksi

 

Suuri osa tavaroista voidaan yleensä puhdistaa, mutta esimerkiksi selvästi homeiset tai vahvasti homeelle haiseva irtaimisto suositellaan hävitettävän, ellei sillä ole selvää arvoa (tunnearvoa, taloudellista arvoa, käyttöarvoa) käyttäjälleen. Toisaalta, jos puhdistuksen jälkeen käyttäjät saavat vielä oireita tavaroista, niiden poistaminen tiloista ratkaisee syntyneen ongelman.

Irtaimiston puhdistettavuus vaihtelee myös materiaalista riippuen. Asiantuntija osaa arvioida puhdistettavuuden tapauskohtaisesti. Tarvittaessa yksittäiset tavarat voidaan myös koepuhdistaa. Lajittelu suoritetaan mahdollisuuksien mukaan paikan päällä, jonka jälkeen irtotavara pakataan laatikoihin. Erityisen likainen tai pölyinen irtaimisto voidaan imuroida HEPA-suodattimella varustetulla imurilla kertaalleen jo ennen puhdistustiloihin siirtämistä.

 

Irtaimisto puhdistetaan puhdistuslinjastolla

 

Irtaimiston puhdistusta vaurioituneissa tiloissa ei suositella, sillä siellä niihin voi tarttua likaa, pölyä ja muita epäpuhtauksia. Ammattitaitoinen puhdistusurakoitsija siirtää irtaimiston erillisiin puhtaisiin, osastoituihin ja alipaineistettuihin tiloihin, niin kutsutulle puhdistuslinjastolle puhdistettavaksi. Näin home- ja muu pöly ei leviä jo puhdistettuun irtaimistoon tai ympäröiviin tiloihin. Puhdistuslinjastolla on tarkaan rajatut, toisistaan eristetyt tilat puhtaille, puhdistettaville ja likaisille tavaroille.

Mikäli irtaimiston siirtäminen muihin tiloihin ei ole mahdollista, voi sille rakentaa osastoidun ja alipaineistetun puhdistuslinjaston muihin puhtaiksi todettuihin tiloihin vaurioituneen kohteen läheisyyteen. Tämä vaatii ammattitaitoa ja osaamista, sillä muun muassa riittävän korvausilman saanti on myös tässä tapauksessa pystyttävä turvaamaan.

 

Erikoispuhdistus

 

Oikeaoppinen puhdistaminen on käsityötä

 

Puhdistaminen on tarkkaa käsityötä. Puhdistajilla on päällään moottoroidut maskit ja suojapuku altistumisen minimoimiseksi. Etenkin sisäilmaongelmaisen kohteen irtaimiston lajittelussa ja puhdistuksessa henkilökohtainen suojautuminen on erityisen tärkeää. Puhdistus vaatii ammattitaitoa, sillä eri materiaalit reagoivat eri puhdistusmenetelmiin ja -aineisiin eri lailla. Puhdistuksen ammattilainen osaa valita oikeat puhdistusmenetelmät ja puhdistusaineet likatyypin ja materiaalin mukaan.

Asiantunteva yritys puhdistaa myös elektroniset laitteet liasta, pölystä ja mikrobeista. Laitteet avataan ja puhdistetaan sisältä ja ulkoa, sillä ne voivat imeä itseensä huomattaviakin määriä pölyä. Elektroniikan puhdistuksessa työntekijöiltä kysytään erityistä ammattitaitoa, sillä heidän on pystyttävä työskentelemään tarkkuutta vaativissa tehtävissä suojavarusteet päällä altistuksen minimoimiseksi. Elektroniikkaa puhdistettaessa työpisteiden on oltava maadoitettuja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi asiantunteva puhdistusurakoitsija ottaa myös tietosuojan huomioon laitteita puhdistettaessaan.

 

Puhdas irtaimisto puhtaisiin tiloihin

 

Puhdistuksen jälkeen irtaimisto varastoidaan tarvittaessa tilojen korjaustöiden, loppusiivouksen ja sisäilmaongelmaisessa kohteessa myös homeettomaksi siivouksen ajaksi. Saneerauksen kesto voi vaihdella kohteesta riippuen huomattavasti. Prosessin sujuvuuden kannalta on hyvä antaa puhdistusurakoitsijan koordinoida kuljetukset ja varastoimisen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Puhdistettu irtaimisto siirretään takaisin korjattuihin ja puhdistettuihin tiloihin vasta lopputarkastuksen jälkeen. Näin tilat ja irtaimisto voidaan ottaa jälleen turvallisesti käyttöön.

 

Palvelut

Mikä ihmeen käyttöönottosiivous? 

Käyttöönottosiivouksella tarkoitetaan normaalia ylläpitosiivousta perusteellisempaa puhdistusta. Käyttöönottosiivouksen laajuus sovitaan aina yhdessä siivouksen tilaajan kanssa. Kaikki pinnat puhdistetaan perusteellisesti. Lisäksi käyttöönottosiivoukseen voi kuulua esimerkiksi ikkunoiden pesu, lattioiden vahaaminen ja kiillottaminen ja kivisuojakäsittelyt. Toimisto- ja hallitiloissa myös yläpölyt voidaan puhdistaa. Listasimme viisi kohdetta, joissa käyttöönottosiivoukselle on tarvetta.

 

Käyttöönottosiivous on ylläpitosiivousta perusteellisempi

 

Saneerauksen jälkeen

Saneerauksessa syntyy paljon pölyä, josta suuri osa poistetaan rakennussiivouksen ja viimeistään loppusiivouksen aikana. Mikäli loppusiivous ei ole P1-tasoinen, voi ennen tilojen käyttöönottoa olla hyvä tehdä normaalia viikkosiivousta huolellisempi käyttöönottosiivous, jossa kaikki loppu laskeutunut pöly imuroidaan ja nihkeäpyyhitään pois. Näin uudenkarheissa tiloissa ei tarvitse huolehtia muusta kuin tavaroiden oikeasta järjestyksestä.

 

Uuden rakennuksen käyttöönottosiivous

Myös uudisrakentamisesta tulee hienoa pölyä, joka asettuu kaikille pinnoille ja katonrajaan. Vaikka loppusiivous hoidetaankin kunnialla, ei normaali ylläpitosiivous aina riitä, vaan vaaditaan hieman järeämpi käyttöönottosiivous. Tällöin myös esimerkiksi ikkunat pestään ja viimeisetkin rakennuspölyn hiukkaset poistetaan, jotta tiloista saadaan raikkaat ja sisäilmasta hyvä hengittää.

 

Omistajan tai vuokralaisen vaihtuessa käyttöönottosiivous on tarpeen

 

Liiketilan vuokralaisen tai omistajan vaihtuessa

Kun liiketilan vuokralainen irtisanoo vuokraamansa tilan, tai kun tilojen käyttäjä muuten vaihtuu, on perusteellisempi siivous usein tarpeen ennen uuden käyttäjän asettumista taloksi. Edellisen vuokralaisen tai käyttäjän toimista riippuen käyttöönottosiivous voi vaihdella kevyemmästä pintojen pyyhinnästä ja esimerkiksi desinfioinnista aina pintojen kuivajääpuhallukseen asti. Yleisesti liiketilan vuokralaisen tai omistajan vaihtuessa myös yläpölyt puhdistetaan.

 

Asunnon vuokralaisen tai omistajan vaihtuessa

Käyttöönottosiivoukset ovat yleisiä paitsi asunnon vuokralaisen vaihtuessa, myös silloin, kun asunto halutaan pidemmän käytön jäljiltä laittaa myyntikuntoon. Tällöin asunnossa puhdistetaan paitsi normaalisti siivottavat alueet, myös pinnat, nurkat ja kulmat, joihin lika kerääntyy. Myös kodinkoneiden taustat ja kylpyhuoneen kaakelit puhdistetaan. Mikäli asunnossa on ollut eläimiä, voidaan käyttöönottosiivouksen yhteydessä tehdä myös allergiasiivous.

 

Tapahtumienväliset siivoukset

Käyttöönottosiivouksia tehdään paljon eri tapahtumien välissä esimerkiksi messuhalleissa, konserttisaleissa ja muissa suurten tapahtumien paikoissa. Monipäiväiset tapahtumat vierailijoineen ovat usein liian haastavia ylläpitosiivouksen tekijöille. Etenkin suuret showt rekvisiittoineen kaipaavat erikoispuhdistajan otetta. Monipäinen kävijämäärä tuo myös omat erityishaasteensa tilojen kunnolle. Perusteellinen käyttöönottosiivous saattaa tilat taas valmiiksi seuraavalle tapahtumalle.

 

Tapahtumien välissä siivouksen tarve saattaa olla normaalia suurempi

Pölynhallinnan eri menetelmät saneerauskohteessa

Sekä rakentamisesta että rakenteiden purkamisesta aiheutuu aina pölyä. Rakennustyömaalla pölynhallinta on tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Mikäli pölynhallintaa ei toteuteta ammattitaitoisesti, voi hieno pöly levitä hallitsemattomasti saneerattattavien tilojen ympäristöön. Jos levinnyttä pölyä ei poisteta, se jää saneerattuihin rakenteisiin ja pinnoille, joista se voi myöhemmin levitä yllättävänkin kauas ympäristöön.

Rakentamisesta ja etenkin purkuvaiheesta aiheutuva pöly ärsyttää usein hengitysteitä ja aiheuttaa muitakin allergiaoireita, mutta voi olla jopa vaarallista tilan käyttäjille. Sekä uudisrakentamisessa että korjaushankkeissa onkin tarpeen ottaa siivousurakoitsija mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoinen urakoitsija osaa laatia oikeaoppisen pölynhallintasuunnitelman ja tarvittaessa kouluttaa myös muita.

 

Oikeaoppinen pölynhallinta lähtee hyvästä suunnitelmasta

 

Pölynhallinnan eri menetelmät

Korjausrakentamisesta syntyvä pöly voi aiheuttaa erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia ärsytysoireista syöpävaaraan. Sen tähden korjausrakentamisessa pyritään ensisijaisesti valitsemaan menetelmät, jotka tuottavat vähiten pölyä. Myös työntekijöiden, kuten rakennus- ja siivousurakoitsijoiden, altistuminen minimoidaan muun muassa työkierroilla ja suojavarusteiden avulla. Pölyn hallintaan on olemassa erilaisia menetelmiä, joista yleisimmät viisi olemme luetelleet alla.

 

Kohdepoisto

Kohdepoistolla tarkoitetaan esimerkiksi hionnan, piikkauksen tai muun pölyä tuottavan toiminnan lähietäisyydessä tapahtuvaa kohdennettua imua. Kohdepoiston avulla suuri osa pölystä saadaan pois, jolloin myös ympäröivään tilaan leviävän pölyn määrä on pienempi. Kohdepoisto suoritetaan kohdepoistolaitteella, joka on eräänlainen imuri.

 

Osastointi ja alipaineistaminen

Osastointi ja alipaineistus ovat etenkin asbesti- ja mikrobipurkutöissä tärkeä pölynhallintamenetelmä. Osastoinnissa niin kutsuttujen likaisten tilojen, eli tilojen, joissa purku tapahtuu ja pölyä ja mikrobeja on ilmassa paljon, ympäristö vuorataan tiiviiksi esimerkiksi rakentamalla sen ympärille tiiviit seinät, jotka estävät ilmavirtauksen ympäröiviin tiloihin. Osastoitu tila alipaineistetaan ja likainen ilma saadaan näin johdettua suoraan ulos.

 

Sulkutila

Vaarallisten aineiden purkutyön aikana kulku osastoituihin tiloihin järjestetään vielä erillisen sulkutilan kautta. Osassa kohteita sulkutila voi olla jopa kolmiosainen, sillä sen tarkoitus on paitsi estää pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin, myös suojata työntekijöitä. Sulkutiloissa työntekijät vaihtavat vaatteet ja mahdollisesti myös peseytyvät, ja se imuroidaan säännöllisin väliajoin. Sulkutilan molempiin päihin ja sen osien välille tehdään ilmatiiviit ovirakenteet.

 

Ammattitaitoinen pölynhallinta ja hyvät suojavarusteet edistävät myös työntekijöiden hyvinvointia

 

Rakennussiivous

Rakennussiivouksen tarkoituksena on poistaa rakentamisesta syntyvä jäte ja lika sekä näkyviltä että myös piiloon jääviltä pinnoilta. Rakennussiivous voidaan luokitella puhtausluokkiin P1 ja P2. Yleisesti siivouksen tilaaja määrittää kohtaan puhtausvaatimustason. Voit lukea lisää rakennussiivouksesta täältä.

 

Nopea puuttuminen

Mikäli pölynhallinta jostain syystä pettäisi, pystyy ammattitaitoinen siivousurakoitsija puuttumaan tilanteeseen nopeasti ja minimoimaan aiheutuneen vahingon. Näin sekä rakennustyöntekijät, että saneerattavien ja niiden ympäröivien tilojen käyttäjät, voivat luottaa siihen, ettei heidän terveytensä vaarannu haitallisen pölyn vuoksi.

CleanSide lisää uudelleenkäytettävät kangasmaskit valikoimiinsa

CleanSide on lisännyt hengityssuojainvalikoimaansa uuden tuotteen: puuvillaiset kangasmaskit. Maskit on valmistettu Euroopassa 100 % puuvillasta. Maskeissa on kaksikerrosrakenne ja niillä on hyvä käyttömukavuus. CleanSiden kangasmaskeja on kahta kokoa, L ja XS. Maskeilla ei ole FFP2- tai FFP3 -luokitusta, joten ne eivät sovellu terveydenhuollon tarpeisiin.

 

 

“Kangasmaskit on suunnattu jälleenmyyntitarkoitukseen. Meille on tullut koronan myötä paljon tiedusteluja nk. kansalaismaskeista, ja kun löysimme sopivan, Euroopassa tuotteita valmistavan toimittajan, jonka maskit tiedämme laadukkaiksi, päätimme ottaa myös nämä tuotteet valikoimaamme”, CleanSiden liiketoimintajohtaja Samu Hiltunen kertoo.

Lue lisää pestävistä kangasmaskeista täältä.

 

 

Elektroniikan puhdistus kannattaa

Elektroniset laitteet voivat imeä itseensä huomattavia määriä pölyä, joka varastoituu laitteiden sisälle ja aiheuttaa jopa ylikuumenemisia. Siitä syystä ne kannattaa puhdistaa tai puhdistuttaa säännöllisesti ja sijoittaa oikein. Esimerkiksi lattialla sijaitsevat laitteet keräävät itseensä enemmän pölyä kuin pöydälle sijoitetut. Vanhemmat laitteet saattavat myös päästää sisäilmaan haitallisia yhdisteitä kuumentuessaan.

 

 

Pölylle altistuneet laitteet vaativat ammattilaisen apua

Normaalisti esimerkiksi toimistokäytössä olevat laitteet on hyvä puhdistaa muutaman vuoden välein myös sisältä. Avaukset on aina tehtävä ammattilaisen toimesta maadoitetulla työpisteellä ja oikeilla välineillä.

Lisäksi huomattavasti pölylle altistunut elektroniikka, kuten esimerkiksi saneerauskohteen yhteydessä säilytetyt tai sisäilmaongelmaisissa tiloissa olleet laitteet, tulee avata ja puhdistaa suojavarusteet päällä altistuksen välttämiseksi. Etenkin sisäilmaongelmaisessa kohteessa sijainnut elektroniikka voi siirtää homepölyä ja itiöitä uusiin, puhtaisiin tiloihin, ja altistaa siten tilojen käyttäjät homepölylle. Sisäilmakohteessa sijainnut elektroniikka kannattaakin aina antaa ammattilaisen puhdistettavaksi.

 

Erikoispuhdistuksen ammattilainen puhdistaa laitteen kuin laitteen

Lähes kaikki elektroniikka on mahdollista puhdistaa. Erikoispuhdistusyrityksessä, kuten CleanSidella, yleisimmät puhdistettavat laitteet ovat pöytä- ja kannettavat tietokoneet, monitoimikoneet (kopiokoneet) sekä televisiot. Myös smartboardit, videotykit ja DVD-soittimet kuuluvat usein puhdistettujen laitteiden listalle. Sairaalaympäristöjen muutoissa puhdistetaan lääkintälaitteet ja muu sairaalaelektroniikka, joista CleanSidella on myös mittava puhdistuskokemus.

Sisäilmaongelmaisissa kohteissa sijainneet laitteet ovat usein arvokkaita, jolloin puhdistaminen tulee uusien laitteiden ostoa huomattavasti edullisemmaksi. Elektronisten laitteiden puhdistaminen on myös ekologista, sillä puhdistuksessa poistetaan laitteeseen kertynyttä normaalia huonepölyä, jonka jälkeen laite kuluttaa aiempaa vähemmän sähköä. Myöskään jätevuoret eivät kasva, jos vanhat, hyvin toimivat laitteet puhdistetaan pois heittämisen sijaan.

 

 

Myös näppäimistöt kannattaa puhdistaa

Varsinkin nyt pandemian aikana, mutta myös normaalina influenssakautena  tietokoneiden näppäimistöt ja hiiret on hyvä puhdistaa useasti.

Näppäimistöjen ja tietokoneen hiiren pinnalla olevat virukset ja bakteerit leviävät kosketuksen kautta muille pinnoille ja sisäilmaan. Etenkin yhteiskäyttökoneet ovat todellisia bakteeripesiä, sillä jokainen käyttäjä tuo oman bakteerikantansa koneelle.

Näppäimistöt, hiiret ja muut kosketuspinnat kannattaakin puhdistaa säännöllisesti siihen tarkoitetuilla aineilla. Tarvittaessa ammattilainen voi auttaa esimerkiksi toimiston näppäimistöjen ja hiirien desinfioinnissa. Samalla myös muut usein kosketut pinnat, kuten pöydät ja ovenkahvat, voidaan desinfioida.

 

Avoimet työpaikat: Uusimaa

Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä?

 

CleanSide on Suomen johtava sisäilmapuhdistustöiden ammattilainen. Erikoisosaamisalueemme ovat mm. homepölysiivous sekä P1-tason loppusiivous, joista meillä on yli kymmenen vuoden kokemus. Tule mukaan tekemään työtä, jolla on positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja elämään!

Etsimme nyt sekä osa- että kokoaikaisia erikoissiivoojia Uudenmaan yksikköömme. Kyseessä on keikkatyö vaihtelevilla työajoilla. Työt tulevat sijoittumaan sekä Malmilla sijaitsevalle puhdistuslinjastollemme, että asiakkaiden kohteisiin.

Olet aktiivinen ja motivoitunut tiimipelaaja, jolle työn korkea laatu ja vastuullinen työote ovat tärkeitä. Aiempi kokemus erikoissiivous- ja muusta siivoustyöstä katsotaan eduksi. Myös ajokortti katsotaan eduksi.

 

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 20.9.2020 osoitteeseen rekrytointi@cleanside.fi. Hae paikkaa heti, sillä käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana. Lisätietoja tehtävästä antaa Maria Rönnholm, maria.ronnholm@cleanside.fi, p. 050 355 6848.

Valikoimissa nyt myös nesteitä läpäisemättömät suojatakit

3.9.2020 Valikoimiimme kuuluvat nyt myös nesteitä läpäisemättömät suojatakit. AAMI level 4 -suojatakkien materiaalina on SMS 40 gsm Spunbond-kuitukangas. Takki on laminoitu (PE 19 gms), mikä tekee niistä nesteitä läpäisemättömät, mutta silti hengittävät, kevyet ja mukavat päällä. Kiinnitysnaru lantiolla ja tarra niskassa mahdollistavat helpon pukemisen ja riisumisen. Myös hihojen resorit helpottavat hanskojen pukemista. Takkia on saatavana valkoisena. Nesteitä läpäisemättömät suojatakit on valmistettu Turkissa.

Lue lisää nesteitä läpäisemättömistä suojatakeista täältä.

Vaativien puhdistustöiden asiantuntijat myös pandemian keskellä

Toimitusjohtajan kirje
2.9.2020

 

Vuosi 2020 on ollut monella tapaa normaalista poikkeava. Pandemian ollessa päällä tulevaisuus näyttää epävarmalta, sillä sen loppua on vaikea ennustaa. Valitettavan moni ala on kärsinyt Covid 19:n vaikutuksista. Samalla monet asiat ovat kuitenkin säilyneet ennallaan ja esimerkiksi yhteisöllisyys näyttää ainakin oman kokemukseni mukaan vahvistuneen.

Me CleanSidella olemme olleet onnekkaita, sillä koronakriisillä ei ole ollut suurempaa vaikutusta toimintaamme. Monet korjaus- ja puhdistusprojektit ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä on vaikea lykätä. Myöskään sisäilmaongelmat eivät pidä koronataukoa. Työntekijöiden ollessa etätöissä on esimerkiksi toimistojen saneeraukset ja homepölysiivoukset helpompi tehdä, kun korvaavia tiloja ei tarvitse löytää samalla mittakaavalla kuin aiemmin. Myös koronasiivoukset ja -desinfioinnit ovat olleet kysyttyjä palveluita.

Etenkin Pirkanmaalla toimintamme on kasvanut kevään aikana koronasta huolimatta. Kiireisen kesän jälkeen olemme tehneet muutoksia organisaatiorakenteeseemme ja nimittäneet Anu Koivulan Pirkanmaan uudeksi aluejohtajaksi. Hän tulee vastaamaan CleanSide Pirkanmaan operatiivisesta toiminnasta ja myynnistä. Myös työnjohtomme Pirkanmaalla on vahvistunut, ja tulemme vahvistamaan myös Uudenmaan työnjohtoamme syksyn aikana.

Toimintamme ydin on kiinnittää erityistä huomiota asiakkaidemme hyvinvointiin ja turvallisuuteen – niin normaalitilanteessa kuin pandemian aikana. Työntekijämme noudattavat tarkkoja hygieniaohjeita eivätkä luonnollisestikaan tule töihin kipeinä. Tämän lisäksi korostamme kaikissa kohteissamme pintadesinfioinnin tärkeyttä. Varmistamme, että jokainen työntekijämme tekee kaikkensa asiakkaidemme turvallisuuden eteen.

Uskon vakaasti, että selviämme tästäkin kriisistä yhdessä.

Michael Casagrande

 

Michael Casagrande Sisäilmastoseminaarissa 

Reipasta kasvua ja nimitysuutisia CleanSide Pirkanmaalla

CleanSiden toiminta on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2018 laajensimme toimintaamme Pirkanmaalle, ja viimeisen kahden vuoden aikana Pirkanmaan yksikkömme onkin kokenut suuren muutoksen. Kasvavan liiketoiminnan edellytyksenä on löytää oikeat tekijät heille sopiviin tehtäviin. Voimmekin iloksemme ilmoittaa peräti kahdesta nimityksestä Pirkanmaan yksikössämme.

Anu Koivula on nimetty CleanSide Pirkanmaan uudeksi aluejohtajaksi 1.9.2020 alkaen. Koivula vastaa koko CleanSide Pirkanmaan operatiivisesta toiminnasta sekä myynnistä. Hän raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Koivula on aiemmin toiminut Pirkanmaan asiakkuuspäällikkönä ja siten siivittänyt CleanSide Pirkanmaan kovaa kasvua.

Koivulalla on mittava, lähes 20 vuoden kokemus erilaisista esimies- ja päällikkötason tehtävistä puhdistuspalvelualalta. Koulutukseltaan hän on liiketalouden tradenomi, jonka lisäksi hän on opiskellut mm. psykologiaa. Hän on myös ollut Tampereen kaupunkiseudun suunnittelussa Länsi-Alvarina, ja ollut mukana muun muassa Tesoman alueen kehittämishankkeessa.

Olen innoissani uudesta, aiempaa laajemmasta työnkuvastani ja tartun ilolla uusiin haasteisiin. Meillä on täällä Pirkanmaalla mahtava porukka, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen,” Koivula kertoo.

 

Anu Koivula kevään 2020 Sisäilmastoseminaarissa

 

Minna Hakala on nimitetty CleanSide Pirkanmaan työnjohtajaksi 1.9.2020 alkaen. Hän tulee vastaamaan erityisesti rakennus- ja loppusiivousprojektien läpiviennistä. Hakalalla on yli 20 vuoden kokemus siivousalalta, myös esimiestehtävistä. Pirkanmaan aluejohtaja Anu Koivula on iloinen, että juuri Hakala on tullut CleanSidelle työnjohtajaksi, sillä he ovat työskennelleet yhdessä aiemminkin. “Minna on positiivinen, ammattitaitoinen ja toimeen tarttuva henkilö. Minna ja työnjohtotiimin toinen jäsen, Hanne Weckman, saavat nyt jaettua kasvaneen toiminnan laajentuneet tehtäväalueet hyvin keskenään. Olen ylpeä meidän hyvästä tiimistämme“, Koivula kertoo.

 

CleanSide Pirkanmaan työnjohtajat Hanne Weckman ja Minna Hakala suunnittelupalaverissa heinäkuussa

CleanSiden toimitusjohtaja Michael Casagrande näkee Pirkanmaan yksikön kehityksen erittäin positiivisena. “Anu on työskennellyt CleanSidella jo jonkin aikaa. Hän tuli meille kehittämään myyntiä ja hänen määrätietoisuutensa ja tarmokkuutensa avulla koko liiketoiminta on kasvanut alueella tuntuvasti. Olen todella iloinen saadessani nimittää Anun aluejohtajaksi Pirkanmaalle. Kasvava organisaatio tarvitsi myös lisävahvistusta työnjohtoon. Minna on juuri oikea henkilö jakamaan työnjohdon vastuuta Hannen kanssa. Pirkanmaan liiketoimintamme on hyvissä käsissä Anun ollessa johdossa,” Casagrande sanoo.

Tiesitkö tämän allergiasiivouksesta?

Etenkin näin loppukesästä ja alkusyksystä vuokra-asuntomarkkinat käyvät kuumina. Noin 15 prosenttia uuteen asuntoon muuttavista vuokralaisista ja ostajista kärsii kuitenkin eläinallergioista. Mikäli asunnon edellisellä asukkaalla on ollut asunnossa lemmikki, saattavat eläimen asuntoon jättämät allergeenit aiheuttaa vaikeitakin allergisia oireita ja huonontaa merkittävästi elämänlaatua. Ammattilaisen tekemä allergiasiivous onkin kysytty palvelu, sillä se mahdollistaa allergikolle turvallisen ja oireettoman asumisen.

Allergiasiivouksia moneen lähtöön

Suuri osa allergiasiivouksen tilaajista ovat allergikot itse. Usein he osaavat itse kysyä jo ennen muuttoa, onko huoneistossa oleillut lemmikki, ja tilaavat allergiasiivouksen hyvissä ajoin ennen muuttoajankohtaa. Toinen yleinen ryhmä ovat vuokranantajat, joiden omistamaan vuokra-asuntoon on muuttamassa allergikko. Myös isännöitsijät ja huoltoyhtiöt tilaavat allergiasiivouksia esimerkiksi taloyhtiöiden omistamiin tiloihin ja asuntoihin.

Allergiasiivouksen tekijäksi kannattaa aina valita kokenut osaaja, sillä kyseessä on erikoissiivous erityistarpeineen. Allergiasiivousta ei voi esimerkiksi tehdä allergikon omilla välineillä, jottei niihin jää allergiaoireita aiheuttavia mikroskooppisia epäpuhtauksia. Ammattilaisen käyttämät puhdistusvälineet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja ja käyttökohteen mukaan valittuja. Näin allergiasiivouksen tulos on mahdollisimman hyvä.

 

Koirat ovat yleisiä lemmikkejä

Allergiasiivous vaatii tekijältään huolellisuutta

Vaikka allergiasiivouksen laajuus vaihtelee allergian vaikeusasteen mukaan, toimitaan allergiasiivouksessa aina tiettyjen perusperiaatteiden mukaan. Siivous etenee huone kerrallaan puhtaammasta tilasta likaisempaan. Allergiasiivouksessa, kuten muissakin puhdistustöissä, siivotaan aina ylhäältä alaspäin. Allergiasiivouksissa myös uusitaan mikrokuituliinoja vähintään jokaisen huoneen tai tilan välillä. Puhdistettavissa tiloissa ei saa oleskella allergiasiivouksen aikana.

Allergiasiivous tehdään yleensä hajusteettomilla pesu- ja puhdistusaineilla. Allergiasiivouksessa käytetään aina Hepa-suodattimella varustettua imuria, jolloin pienimmätkin pölyhiukkaset jäävät suodattimeen, eivätkä palaa takaisin huoneilmaan. Siivouksessa imuroidaan kaikki pinnat, myös katto, lämpöpatterit ja kylmälaitteiden taustat. Myös raikasilmaventtiilit puhdistetaan. Usein myös jalkalistat irroitetaan ja niiden takaa imuroidaan huolellisesti. Imuroinnin aikana tilat alipaineistetaan, jotta suurin osa ilmaan noussutta pölyä poistuu. Myös ionisaattoria käytetään huonepölyn sitomiseen ja huoneilman raikastamiseen.

Imuroinnin jälkeen pölyn annetaan laskeutua vuorokauden ajan. Sen jälkeen kaikki pinnat (seinät, katto, kaapit, kolot ja nurkat) nihkeäpyyhitään, jotta myös pinnoille laskeutuneet hiukkaset saadaan poistettua. Myös ikkunat pyyhitään sisäpuolelta. Ionisaattoria käytetään pölyn sitomiseen ja pudottamiseen myös tässä siivousvaiheessa. Viimeiseksi pyyhitään lattiat.

Allergiasiivouksen jälkeen asuntoa on syytä tuulettaa tehokkaasti. Lue lisää allergiasiivouksesta täältä. Kerromme mielellämme lisää oikeaoppisesta siivousjärjestyksestä ja muista allergiasiivouksessa huomioitavista asioista.

P1-siivouksen viisi suurinta kompastuskiveä

P1-siivouksella tuetaan rakennuksen sisäilmatavoitteiden toteutumista (sisäilmaluokat S1 ja S2). P1-luokan työmaa edellyttää, että rakennustöiden päättyessä rakennus ja sen pinnat ovat puhtaat ja pölyttömät ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakokeiden aloittamista. P1-kohteissa pölykertymälle on määritelty sallitut maksimiarvot, joita voidaan mitata erillisellä mittarilla.

P1-puhtausluokan työmaa takaa paitsi tilojen loppukäyttäjille, myös urakkavaiheen työntekijöille paremman sisäilman ja työskentelyolosuhteet. Mikäli rakennuksenaikaista siivousta ei suoriteta asianmukaisesti, saattaa valmiiseen tai remontinjälkeiseen rakennukseen jäädä kymmeniäkin kiloja rakennuspölyä, joka ärsyttää hengitysteitä ja limakalvoja, ja on pahimmillaan syöpävaarallista. P1-luokan loppusiivouksessa puhdistetaan kaikkien pintojen lisäksi myös alaslasketun katon yläpuoliset tilat (esim. ilmanvaihtokanavien ulkopinnat, johtokourut, vesiputket yms.) ja alakaton yläpinta. Ainoastaan näin voidaan taata tarpeeksi hyvä sisäilma rakennuksen käyttäjille.

Monessa urakassa siivoustyö jää kuitenkin muiden töiden jalkoihin. Alla listaamme viisi suurinta kompastuskiveä P1-tason siivoukseen liittyen, ja kuinka ne voi välttää.

 

 

 

1. Työlle ei valita ammattitaitoista tekijää

Monessa tarjouskilpailussa hinta on ratkaiseva kriteeri siivousurakoitsijaa valitessa. Rakennussiivousta tarjoavien yritysten kirjo on kuitenkin laaja ja tilaajan onkin vaikea tietää, kuka urakoitsijoista on ammattitaitoinen ja luotettava tekijä.

Ota selvää ennen tarjouspyynnön hyväksymistä, että yrityksellä on tarvittava kokemus saman suuruisista ja -tyyppisistä rakennussiivouskohteista. Kysy myös referenssejä vastaavanlaisista kohteista! Etenkin P1-luokan siivouksissa ammattitaitoinen pölynhallinta on tärkeässä asemassa urakan jokaisessa vaiheessa. Myös henkilökunnan koulutus kielii usein asiansa osaavasta urakoitsijasta. Esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijan (RTA) tai sisäilma-asiantuntijan koulutus takaavat, että siivousurakoitsija on luotettava alan asiantunija. Ammattilainen pystyy pitämään kaikki langat käsissään ja mitoittamaan siivouksen oikein.

 

2. Puhtaudenhallintasuunnitelmaa ei ole

Suurissakaan urakoissa ei aina ajatella siivousta osana rakennusprosessia, vaan erillisenä projektina, joka aloitetaan vasta urakan ollessa käynnissä. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista ja taloudellista siivoussuunnittelua.

Ota yhteyttä siivousurakoitsijaan jo urakan suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoinen siivousurakoitsija laatii puhtaudenhallintasuunnitelman, joka ottaa huomioon urakan eri vaiheet. Näin siivoojien määrä pystytään mitoittamaan oikein urakan eri vaiheisiin ja osiin nähden, mikä osaltaan säästää kuluissa. Näin myös taataan, että rakennustyömaan pölyn määrä on hallinnassa kaiken aikaa, eikä työntekijöille aiheudu turhaa terveydellistä haittaa.

 

 

3. Tilaajalla ei ole selkeää kuvaa siitä, millaista siivousta hän on tilaamassa

Joskus tilaaja saattaa pyytää siivoustarjousta ilman selkeää kuvaa siitä, mitä kaikkea sopimukseen tulisi tai edes kannattaisi kuulua, ja missä vaiheessa projektia eri puhtaustasojen  ja vaatimusten tulee täyttyä. Esimerkiksi rakennussiivous ja loppusiivous ovat eri asiat, ja P1-luokan siivouksella on oma kriteeristö.

Käy siivousurakoitsijan kanssa läpi jo tarjouspyyntövaiheessa, mitä P1-taso tarkoittaa ja millaisesta projektista on kysymys. Vaikka termit olisivatkin hallussa, saat paremman kuvan siitä, mitä siivousyritykseltä kannattaa vaatia sekä kyseistä, että myös tulevia projekteja varten. Etenkin P1-luokan rakennustyömailla työvaiheita on monia, ja niiden tunteminen auttaa projektin kokonaiskuvan hallinnassa.

 

4. Siivousta ei mitoiteta osaksi projektia

Siivous on yksi rakennusvaiheen peruspilareista. Tämä tuppaa kuitenkin valitettavan usein unohtumaan, ja varsinkin aikataulujen venyessä juuri siivoustyö, niin tärkeää kuin se onkin, joutuu joustamaan. Etenkin P1-kohteissa pölynhallinnan tulisi olla läsnä jo rakennusvaiheessa. Tämä ei useinkaan toteudu, jos siivousta ei ole mitoitettu osaksi kokonaisurakkaa. Pahimmassa tapauksessa siivousyrittäjä saapuu rakennustyömaalle ilman minkäänlaista käsitystä projektin siihenastisesta pölynhallinnasta. Tällöin sekä työntekijöiden optimaalinen mitoitus vaikeutuu, mikä saattaa aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia.

Varaa loppusiivoukselle riittävästi aikaa jo projektisuunniteluvaiheessa, jotta urakka saadaan myös siivoustyön osalta kunnialla maaliin. Siivousurakoitsija kannattaa ottaa mukaan rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin heti aloituspalaverista lähtien. Näin siivoustyön suunnittelu voidaan räätälöidä urakkaan sopivaksi.

 

 

5. Puutteellinen tai kerrassaan olematon viestintä eri sidosryhmien välillä

Urakkavaiheessa ei ole tavatonta, etteivät eri aliurakoitsijat ole yhteydessä keskenään työmaakokouksia lukuunottamatta. Tällöin erityisesti siivouksen kannalta olennaista tietoa saattaa jäädä saamatta ja jo kerran tehdyt työt täytyykin tehdä uudelleen tai jopa moneen kertaan. Työmaalla eri tilat saatetaan valmiiksi eri aikoihin, jolloin tiedonkulku aikataulujen muutosten tai venymisten suhteen on erittäin tärkeässä asemassa töiden sujuvuuden kannalta. Etenkin P1-tason rakennustyömailla on omat puhtausedellytykset, joita aikataulumuutokset saattavat vaikeuttaa.

Kannusta hyvään viestintään! Hyvä tiedonkulku rakennus- ja siivousurakoitsijoiden välillä parantaa siivouksen ja muiden urakoiden aikataulujen yhteensovittamista ja vähentää turhaa työtä ja siten turhia kustannuksia. Erityisesti työnjohtaja on viestinnän suhteen ratkaisevassa asemassa. Mikäli tieto esimerkiksi yhden työvaiheen viivästymisestä kulkee sujuvasti, pystyvät siivous- ja muut aliurakoitsijat reagoimaan muutokseen nopeasti. Hyvän tiedonkulun työmaalla siivousurakoitsijan ei tarvitse yrittää arvailla, onko jo puhdistetussa osassa rakennusurakoitsija käynytkin tekemässä pölyäviä töitä, vaan hän voi luottaa siihen, että aikataulumuutoksista tiedotetaan ajoissa.

Kolme vinkkiä sisäilmakohteen erikoispuhdistusten tarjouspyyntöihin

Kun suurten sisäilmaprojektien tarjouksia lähdetään pyytämään, on kriteeristön oltava selvä jo alkuvaiheessa, jottei kalliita yllätyksiä tule vastaan myöhemmin. Sisäilmaongelmaisen kohteen korjaus on monivaiheinen prosessi. Etenkin koko urakan kattava pölynhallinta ja myöhemmin homepölysiivouksen onnistuminen ovat erityisen tärkeät lopputuloksen kannalta. Mikäli pölynhallintaa ei toteuteta oikeaoppisesti tai homepölysiivousta ei tehdä tarkasti ja ohjeidenmukaisesti, voi remontoituihin rakenteisiin ja tiloihin jäädä suuretkin määrät homepölyä ja mikrobeja, jotka saattavat aiheuttaa oireita tilojen käyttäjille.

 

1. Tiedä mitä tarvitset

Erilaisiin kohteisiin tarvitaan eri tekijät. Jos kyseessä on sisäilmaongelmainen kohde, josta on löytynyt mikrobeja, kuten homerihmastoja, sädesientä tai mahdollisesti hiivoja, on tärkeää turvautua ammattitaitoisen, homepölysiivoukseen erikoistuneen yrityksen apuun. Normaali ja huolellinenkin rakennussiivous voi jättää mikrobeja rakenteisiin ja pinnoille. Eriasteisesti vaurioituneissa kohteista löytyy erilaisia kasvustoja. Homepölysiivouksen ammattilainen osaa käyttää oikeita puhdistusmenetelmiä ja mekanismeja, ja ymmärtää myös pölynhallinnan tärkeyden. Tilaajan kannattaakin perehtyä Työterveyslaitoksen homepölysiivousohjeeseen, jotta saa selkeän kuvan homepölysiivouksen eri vaiheista.

 

 

2. Puhdistusurakoitsija tutuksi jo tarjouksia pyydettäessä

Varmista tarjouksia pyydettäessä, että puhdistusyrityksellä on tarvittava kokemus sisäilmaongelmakohteiden puhdistustöistä vastaavan koon ja vaativuustason projekteissa. Tutustu urakoitsijaan ja pyydä hänet kartoituskäynnille. Yrityksellä tulee olla tarvittavat referenssit ja homepölysiivous tulee tehdä oikean työjärjestyksen mukaisesti. Puhdistusyritys kannattaa ottaa mukaan urakkaan jo alustavien neuvotteluiden aikana, sillä kokeneella tekijällä on erikoisosaamista, joka voi auttaa esimerkiksi aikataulu- ja muissa suunnittelutöissä.

 

 

3. Mitä tarkemmat tiedot, sen tarkempi hinta-arvio

Anna aina mahdollisimman tarkat tiedot tiloista ja mahdollisesti puhdistettavasta irtaimistosta, jotta puhdistusurakoitsija osaa laatia tarjouksen oikein. Kartoituskäynnillä kokenut puhdistusurakoitsija huomaa usein asioita, joihin maallikko ei välttämättä osaa kiinnittää huomiota. Myös kaikista muutoksista, kuten aikataulujen viivästymisistä tai tilamuutoksista tiedottaminen on tärkeää etenkin jos puhdistusurakoitsija huolehtii pölynhallinnasta myös saneerausvaiheessa. Pahimmassa tapauksessa muutokset voivat aiheuttaa jopa tuplatöitä, jos informaatio ei syystä tai toisesta ole kulkenut tai sovitut aikataulut ovat muuten pettäneet. Tämän takia on tärkeää, että puhdistusurakoitsijan edustaja on alusta asti läsnä esimerkiksi työmaakokouksissa. Näin muutokset osataan huomioida ajoissa ja harmillisilta lisäkustannuksilta vältytään.

 

CleanSide tekee sekä tilojen homepölysiivouksia että irtaimiston homepuhdistuksia luotettavasti ja ammattiotaidolla. Lue lisää palveluistamme!

Laaja valikoima kotimaisia hengityksensuojaimia CleanSidelta

11.8.2020 CleanSiden kautta on nyt tilattavissa laadukkaita, Suomessa valmistettuja kirurgisia suu-nenäsuojia sekä hengityssuojaimia. Kirurgisia suu-nenäsuojia on tarjolla kolmea tyyppiä, myös roiskesuojattua. Hengityksensuojaimet ovat venttiilittömiä ja niistä löytyy sekä FFP2 että FFP3 -mallia. Kaikki tuotteet ovat VTT:n testaamia.

 

-Vallitsevan tilanteen vuoksi olemme saaneet paljon tuotetiedusteluja erilaisiin suojavarusteisiin, etenkin hengityksensuojaimiin liittyen. Halusimme luonnollisesti vastata kysyntään ja vertailujen jälkeen päädyimme ottamaan valikoimaamme laadukkaat, Suomessa valmistetut tuotteet, kertoo CleanSiden liiketoimintajohtaja Samu Hiltunen. Kotimaisuuden etuina ovat laadun lisäksi myös muun muassa jäljitettävyys ja nopeat toimitusajat, Hiltunen kiittelee.

 

Hengityksensuojaimet ja suu-nenäsuojaimet täyttävät kansainväliset standardit ja ne valmistetaan lääkinnällisille laitteille tyypillisen hyvän valmistuskäytännön mukaisesti. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi terveydenhuollon lisäksi myös esimerkiksi apteekeissa ja viranomaistoiminnassa. Myymme suojaimia myös jälleenmyyntiin, ja sitä kautta kuluttajille. 

 

Tutustu tuotteisiin: Hengityksensuojaimet, kirurgiset suu-nenäsuojaimet

 

Lisätietoja ja kyselyt: Samu Hiltunen, puh. 040 773 6277 tai samu.hiltunen@cleanside.fi

 

REKRYTOINTI

Osa- ja kokoaikaisia P1-rakennussiivoojia Hämeenlinnaan

 

Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä? 

 

CleanSide on Suomen johtava sisäilmapuhdistustöiden ammattilainen. Erikoisosaamisalueemme ovat mm. homepölysiivous sekä P1-tason loppusiivous, joista meillä on yli kymmenen vuoden kokemus. Tule mukaan tekemään työtä, jolla on positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja elämään!

Etsimme nyt sekä osa- että kokoaikaisia P1-rakennussiivoojia Hämeenlinnaan elo-syyskuun 2020 ajaksi, mahdollisesti pidempäänkin. Olet aktiivinen ja motivoitunut tiimipelaaja, jolle työn korkea laatu ja vastuullinen työote ovat tärkeitä. Työkokemus rakennussiivouksesta sekä työturvallisuuskortti ja EA1-koulutus katsotaan eduksi. Kohteen työntekijöille tullaan tekemään suppea turvallisuusselvitys.

 

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 9.8.2020 osoitteeseen anu.koivula@cleanside.fi. Hae paikkaa heti, sillä käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana. Lisätietoja tehtävästä antaa Anu Koivula, puh. 050 409 0043.

CleanSide lanseeraa kattavan valikoiman desinfiointituotteita

3.7.2020 CleanSide laajentaa tuotevalikoimaansa ja lanseeraa kattavan valikoiman erilaisia desinfiointituotteita. Valikoimistamme löytyy nyt sekä CE-merkittyjä desinfektioliinoja, desinfektiosprayta että desinfektioliuoksia. Tuotteet on tarkoitettu erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin ja ammattikäyttöön, mutta osa tuotteista soveltuu myös esimerkiksi yritysten asiakaspäätteiden ja yleisestikoskettujen pintojen desinfiointiin. 

 

-Etsimme jatkuvasti uusia ideoita, joilla voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan potilasturvallisuutta, hygieniaa ja työn tuottavuutta. Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla ja laajennamme tuotevalikoimaamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Nyt pandemian aikana olemme saaneet paljon tuotetiedusteluja myös terveydenhoitoalan ulkopuolelta ja halusimme luonnollisesti vastata kysyntään, kertoo CleanSiden liiketoimintajohtaja Samu Hiltunen. Sekä uusia desinfiointituotteitamme kuin myös esimerkiksi kirurgisia suu-nenäsuojaimia on tilattu paketteina muun muassa asiakaspalvelualalle ja toimistoille.

 

Voit tutustua uutuustuotteisiimme täällä

Asiakastarina: Punaisen tiilitalon julkisivun puhdistus kuivajäällä

 

CleanSide sai loppukeväällä 2020 yhteydenoton asiakkaalta, jonka kauniin, punatiilisen omakotitalon julkisivu kaipasi puhdistusta. Tiiliin oli aikojen saatossa kasvanut sammalta ja jäkälää etenkin talon varjoisalla puolella. Talon omistaja toivoi puhdistustyöltä ennen kaikkea laadukasta lopputulosta. Myös työn turvallinen toteutus oli asiakkaallemme tärkeää, sillä talon seinät olivat paikoin jopa 3,9 m korkeat. 

Julkisivun puhdistustavaksi valikoitui kuivajääpuhallus. Kuivajääpuhalluksessa kuivajääpellettejä puhalletaan kovalla paineilmalla puhdistettavalle pinnalle. Pinnalle osuessaan kuivajää ne kaasuuntuu ja haihtuu ilmaan. Kuivajään lämpötila on -79°, joten se myös desinfioi puhdistettavan pinnan.

 

 

Puhdistettavaa pintaa asiakkaamme omakotitalossa oli yhteensä noin 140 m2. Kasvuston poisto tiilipinnasta sujui kahdelta CleanSiden työntekijältä kahdessa päivässä. Apuna käytettiin telineitä, jotta työ sujuisi helposti ja turvallisesti.

Talon omistaja oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen. “Kaikki sujui nopeasti ja sovitun mukaisesti. Molemmat pääkriteerini työlle, eli laadukas lopputulos ja turvallinen toteutus täyttyivät. CleanSiden työntekijät olivat mukavia ja asiantuntevia. Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinentyön jälkeen ja suosittelisin CleanSiden kuivajääpuhallusta myös muille!”

 

Kuivajääpuhallus tehosi kasvustoon hyvin

 

Telineiden avulla työ sujui nopeasti ja turvallisesti

Osa- ja kokoaikaisia P1-rakennussiivoojia kesäkaudeksi Hämeenlinnaan

Oletko vielä ilman kesätyötä? Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä? 

 

CleanSide on Suomen johtava sisäilmapuhdistustöiden ammattilainen. Erikoisosaamisalueemme ovat mm. homepölysiivous sekä P1-tason loppusiivous, joista meillä on yli kymmenen vuoden kokemus. Tule mukaan tekemään työtä, jolla on positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja elämään!

Etsimme nyt sekä osa- että kokoaikaisia P1-rakennussiivoojia Hämeenlinnaan koko kesäkaudeksi (heinä-elokuu 2020, mahdollisesti myöhempäänkin). Olet aktiivinen ja motivoitunut tiimipelaaja, jolle työn korkea laatu ja vastuullinen työote ovat tärkeitä. Työkokemus rakennussiivouksesta sekä työturvallisuuskortti ja EA1-koulutus katsotaan eduksi. Kohteen työntekijöille tullaan tekemään suppea turvallisuusselvitys.

 

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 10.7.2020 osoitteeseen anu.koivula@cleanside.fi. Hae paikkaa heti, sillä käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana. Lisätietoja tehtävästä antaa Anu Koivula, puh. 050 409 0043, anu.koivula@cleanside.fi.

 

Lanseeraamme uusia tuotteita koronanvastaiseen taisteluun

7.4.2020 Cleanside tuo markkinoille valikoiman suojavarusteita henkilökohtaiseen suojautumiseen taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan. Tuotteemme on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille. Kaikki tuotteet täyttävät niille asetut viranomaisvaatimukset ja ne soveltuvat ammattikäyttöön. Uusiin tuotteisiin lukeutuvat muun muassa hengityssuojaimet, kasvovisiirit ja työtakit.

“Halusimme auttaa terveydenhuollon asiakkaitamme koronanvastaisessa taistelussa myös tällä tuotesaralla. Olemme saaneet nyt pandemian alettua paljon kyselyitä paitsi normaalisti valikoimissamme olevista antibakteerisista tuotteistamme, myös tiedusteluja erityisesti suojavarustukseen liittyen. Monessa paikassa suojavarusteista on suorastaan pula. Koska meillä oli jo valmiiksi tiedossa tavarantoimittajat, joiden valikoimiin suojavarustukset kuuluvat, oli luonnollinen askel vastata kysyntään ja tuoda CleanSide suojavarusteet markkinoille”, kertoo CleanSide Sairaalahygienian liiketoimintajohtaja Samu Hiltunen. 

Lue suovavarustevalikoimastamme lisää täältä

Infektioidentorjuntapäivät 2020 – kiitos kävijöille!

12.3.2020 CleanSide toimi jälleen näytteilleasettajana Infektioidentorjuntapäivillä (entiset Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät) 10.-11.3.2020 Turun Logomossa. Infektioidentorjuntapäivien ohjelman löydät täältä. CleanSiden messuosastolla tuotteitamme esitteli ja kysymyksiinne vastasi Samu Hiltunen. Päivillä oli myös monenlaisia mielenkiintoisia luentoja, ja Samu kävi messuosastomme vierailijoiden kanssa lukuisia kiinnostavia keskusteluja paremmasta sairaalahygieniasta. Päivän ykköspuheenaihe oli tietysti koronavirus ja sen leviämisen estäminen.

Kiitos kaikille messuosastollamme vierailleille!

Sisäilmastoseminaari 2020 – kiitos kävijöille

11.3.2020 CleanSide oli jälleen näytteilleasettajana 10.3.2019 Helsingin Messukeskuksessa pidetyssä Sisäilmastoseminaarissa. Sisäilmastoseminaarin teemat olivat tänä vuonna

 

  • Käytännön ratkaisut sisäilmaongelmien ratkaisemiseen
  • Toimintamallit ja prosessit hyvään sisäilmaan
  • Mikrobit – rakennusmikrobiologinen tutkimus ja menetelmät
  • Sisäilman kemialliset ja hiukkasmaiset altisteet – menetelmät ja mittaaminen
  • Sisäilman laatu ja terveys
  • Ilmanvaihto, lämpöolot ja painesuhteet

 

Messuosastomme kävijämäärä ylitti odotukset, sillä tänä vuonna osastollamme pystyi harjoittelemaan oikeaoppista käsidesin käyttöä. Myös pika-arvontamme oli suosittu, ja arvoimmekin kaikki 38 yllätyspalkintoa messupäivän aikana. 

Lue lisää käsihygienian valmennussarjasta täältä.

 

Käsihygienian valmennussarja

 

Tänä vuonna vieraiden kysymyksiin vastasivat TJ Michael Casagrande, Helsingin seudun työnjohtaja Jaakko Järvenkylä, sekä Tampereen seudun asiakkuuspäällikkö Anu Koivula. Kiitos kaikille kävijöille mielenkiintoisista ja antoisista keskusteluista! 

 

Michael Casagrande, Anu Koivula ja Jaakko Järvenkylä

 

 

Sisäilmastoseminaarin avaussession voi katsoa täältä. 11.3. Sisäilmastoseminaarin jälkeisenä päivänä 11.3.2020 järjestetään Terveet tilat 2028 -työpaja Pasilassa. Työpajan järjestäjinä ovat Terveet Tilat 2028, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Sisäilmayhdistys. CleanSidelta työpajassa on mukana Michael Casagrande.

 

Tunnelmia Sisäilmastoseminaarista

 

Luennot olivat ajankohtaisia ja kiinnostavia

Suukot tekivät kauppansa

Michael Casagrande

Anu Koivula ja Jaakko Järvenkylä

 

Infektioidentorjuntapäivät 2020

4.3.2020 CleanSide toimii jälleen näytteilleasettajana Infektioidentorjuntapäivillä (entiset Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät). Infektioidentorjuntapäivät pidetään 10.-11.3.2020 Turun Logomossa. Infektioidentorjuntapäivien ohjelman löydät täältä. Tervetuloa tutustumaan messuosastoomme ja keskustelemaan paremmasta sairaalahygieniasta CleanSiden liiketoimintajohtaja Samu Hiltusen kanssa.

Sisäilmastoseminaari 2020

CleanSide on jälleen mukana Sisäilmayhdistyksen järjestämässä Sisäilmastoseminaarissa. 10.3.2020 järjestettävä seminaari pidetään myös tänäkin vuonna Helsingin messukeskuksen siivessä. Luvassa on jälleen mielenkiintoisia ja ajankohtaisia suullisia esityksiä ja monipuolinen sisäilma-aiheinen näyttely. Sisäilmastoseminaarin ohjelman voit ladata tästä

Tervetuloa keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa hyvään sisäilmaan ja erilaisiin erikoispuhdistuksiin liittyvistä asioista. Löydät meidät näyttelyosastolta numero 38. Tapaamisiin hyvän sisäilman merkeissä!

Pintojen puhdistus: eri menetelmät vertailussa

Kuivajääpuhallus

Pintojen puhdistukseen sekä ulkona että sisällä on monenlaisia menetelmiä. Erilaisille pinnoille ja materiaaleille sopivat kuitenkin eri puhdistusmenetelmät, joita on hyvä verrata keskenään ennen puhdistusprojektin aloittamista. Menetelmiä verratessa tulisi aina pyrkiä laskemaan niiden projektikohtaiset kokonaiskustannukset, sekä arvioida niiden ympäristölle aiheutuva haitta. Pintojen puhdistusmenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon paitsi puhdistettavan pinnan materiaali, myös pinnalta poistettavan lian koostumus. Ammattitaitoinen puhdistusurakoitsija osaa valita jokaiselle pinnalle juuri oikeanlaisen puhdistusmenetelmän.

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Kuivajääpuhalluksessa kuivajääpellettejä puhalletaan kovalla paineella puhdistettavaan pintaan. Kuivajääpuhallus on täysin vedetön puhdistusmenetelmä, joten sen käyttö on turvallista kaikissa olosuhteissa ja ympäristöissä kiinteistöjen pintojen puhdistukseen. Kuivajään kylmyys (-79 astetta) tappaa myös erittäin tehokkaasti bakteerit, sekä home- ja muut kasvustot. Kuivajääpuhdistus desinfioi puhdistettavan pinnan. Menetelmä soveltuu lähes kaikille pinnoille, kuten puu-, betoni-, rappaus-, metalli- ja tiilipinnalle. Kuivajää soveltuu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona kaikkina vuodenaikoina.  

 

Hiekkapuhallus on perinteinen pintojen puhdistusmenetelmä, joka tehoaa etenkin rautarakenteisiin ja metalliin. Sen avulla pintoja voi silottaa, muotoilla ja puhdistaa. Hiekkapuhalluksessa hiekkaa puhalletaan alustaan kovalla paineella. Se on edullinen vaihtoehto, mutta erittäin tehokkaana menetelmänä se voi herkästi vahingoittaa puhdistettavaa pintaa. Se myös pöllyää huomattavasti enemmän kuin muut menetelmät, jolloin ilmanvaihdon on oltava tehokas.

Kuivajääpuhallus

Kuivajääpuhallus soveltuu lähes kaikille pinnoille

 

Lasimurskapuhalluksessa hienoa lasihiekkaa puhalletaan kovalla paineella puhdistettavalle pinnalle. Puhallukseen käytettävä lasi on ympäristöystävällistä kierrätyslasia. Se sopii lähes kaikille pinnoille, ja kemikaalittomana menetelmänä se puhdistaa lian tehokkaasti, mutta jättää pinnan ehjäksi ja kuivaksi. Lasimurskapuhallus ei jätä jäämiä puhdistettuun pintaan, mutta tekee puhdistettavasta pinnasta kevyesti mattapintaisen. Tarpeen vaatiessa lasimurskapuhallus voidaan tehdä nk. märkäpuhalluksena, jolloin pölyä ei käytännössä synny ollenkaan.

 

Soodapuhallus on hienovarainen pintojen käsittelymenetelmä, jonka avulla puhdistettavalta pinnalta voidaan poistaa mm. likaa ja rasvaa itse kappaleen pintaa vahingoittamatta. Hienojakoinen sooda tekee puhdistuksesta hellävaraisen, mutta se aiheuttaa paljon pölyä. Soodapuhdistus ei hellävaraisena menetelmänä ole yhtä tehokas kuin esimerkiksi lasimurska- hiekka- tai kuivajääpuhallus. Sitä käytetään esimerkiksi veneissä levän, lakan tai maalinpoistoon, tai autojen tai moottoripyörien maalinpoistoon. Soodakäsittelyn jälkeen puhallettu pintaa jää emäksiseksi ja se pitää pestä puhtaaksi ennen uudelleenkäsittelyä.

 

Painepesussa vettä suihkutetaan kovalla paineella puhdistettavalle alustalle. Painepesu ei yleensä vahingoita puhdistettavaa pintaa, mutta esimerkiksi julkisivua puhdistaessa vesi voi tunkeutua rakenteisiin ja aiheuttaa jopa kosteusvaurion. Sen tähden painepesua suositellaan ainoastaan pinnoille, jotka kestävät vettä, kuten katukivetyksille, ulkolaatoituksille ja uima-altaille.

 

Lasimurskapuhallus puhdistaa monenlaiset pinnat

 

Höyrypesu on myös vesiperusteinen puhdistusmenetelmä, joka soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa vesi ja kosteus eivät aiheuta ongelmia tai riskejä. Höyrypesua käytetään usein esimerkiksi kylpyhuoneiden laattojen pesussa, sillä kuuma höyry desinfioi pinnat.

 

Kemikaalipuhdistuksia on erilaisia, ja ne vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Yleensä niitä ei käytetä poistamaan likaa pinnalta, vaan neutraloimaan ja desinfioimaan pinnan mahdollista kasvustoa tai tahroja. Kemikaaleja käytetäänkin yleensä tiettyjä erikoispuhdistuksia vaativissa kohteissa, joita ei muilla keinoin saa puhtaiksi. Vahvimmat niistä voivat jopa kuoria puhdistettavaa pintaa, kun taas hellävaraisemmat menetelmät vain desinfioivat pinnan. 

 

CleanSide suorittaa kuivajää- ja lasimurskapuhalluksia, sekä desinfiointipuhdistuksia koko Suomen alueella. Puhdistusmenetelmää valitessa kannattaa aina pyytää ammattilaisen arvio pinnalle parhaiten soveltuvasta puhdistusmenetelmästä. Usein puhallusurakoitsija myös ehdottaa koepuhdistusta, jonka avulla voidaan todeta puhdistusmenetelmän soveltuvuuden pinnoille, että tehon riittävyyden tai riittämättömyyden. Mikäli puhdistus tapahtuu sisällä, tulee etenkin pölyävämmissä menetelmissä ilmanvaihto suunnitella huolella, ja poistoilma kontrolloida. Helpompi vaihtoehto on valita sisätiloihin sopivat, pölyämättömät menetelmät.

 

Lue lisää kuivajääpuhalluksesta täältä, ja lasimurskapuhalluksesta täältä. Erikoispuhdistuksista, joihin käytämme desinfiointipuhdistuksia, voit lukea täältä.

 

Auttaako otsonointi sisäilmaongelmaisessa kohteessa?

Otsoni (O3) on kaasumuotoinen biosidi, eli kemiallinen aine, jonka tarkoituksena on tuhota haitallisia eliöitä. Se on kuitenkin myös haitallista ihmisille ja eläimille, ja vaurioittaa hengitettynä hengitysteitä. Otsoni on erittäin reaktiivinen. Se voi hapettaa joitain sisäilman kemiallisia epäpuhtauksia vähemmän haitallisiksi, mutta muuttaa toisia haitallisemmiksi. Hapetus myös haurastuttaa ja vaalentaa esimerkiksi joitain pintamateriaaleja. Otsonia käytetään yleisesti etenkin ilman- ja vedenpuhdistukseen, valkaisuun ja desinfiointiin. Se poistaa hajuja mm. hapettamalla ilmassa ja pinnoilla sijaitsevia epäpuhtauksia. 

 

Otsoni vahingoittaa hengitysteitä

 

Otsonointi ei poista mikrobeja

Otsonointi ei kuitenkaan poista tiloista homeita ja mikrobeja, vaan voi ainoastaan muokata niiden rakennetta tai tappaa niitä. Otsonoinnin käyttö sisäilmaongelmaisessa kohteessa ei siis suinkaan ole ongelmatonta. Homevaurioituneissa rakennuksissa esiintyy yleensä runsaasti erilaisia ja erikantaisia homeita, hiivoja ja muita mikrobeja. Kaikkiin otsonointi ei tehoa, ja osaa otsonointi voi jopa edesauttaa kasvamaan. Joidenkin biosidiyhdisteiden vaikutusta mikrobeihin ei myöskään ole tutkittu, jolloin niiden käyttö voi olla jopa riskialtista. Pahimmassa tapauksessa otsonointi jättää vain esimerkiksi myrkkyjä tuottavat, vaaralliset mikrobit kasvamaan ja valtaamaan tilaa vähemmän vaarallisten kuoltua. 

 

Vaikka otsoni tappaisikin kaikki homeitiöt, ei se kuitenkaan poista niitä rakenteista. Kosteusvauriokohteissa vaurion syy täytyy aina selvittää ja korjata, sillä ongelma ei poistu vain sisäilman mikrobeja tappamalla. Myös kuolleet mikrobit voivat aiheuttaa oireita tilojen käyttäjille. Sen tähden ensisijaiset menetelmät sisäilmaongelmaisessa kohteessa ovat purkaminen ja pölyttömäksi puhdistus. Homeiset ja muuten vaurioituneet rakenteet tulee siis aina purkaa ja poistaa, ja sekä rakennusaikaisessa siivouksessa että homepölysiivouksessa homepöly tulee puhdistaa huolellisesti kaikilta pinnoilta. Vain näin tilat saadaan taas aidosti käyttökuntoon.

 

Otsonointi ei poista homeita ja mikrobeja

 

Otsonin käyttö kosteusvauriokohteessa

Home- ja kosteusvauriokohteessa pelkän otsonaattorin käyttö ei tuo haluttua lopputulosta, vaan voi pahimmassa tapauksessa jopa huonontaa sisäilmaa. Otsoni ei myöskään poista mikrobeja kuin taikaiskusta, vaan kosteusvaurion syy tulee aina selvittää ja vauriot korjata. Kosteusvauriokohteessa puhdistusurakoistija voi käyttää otsonia yhtenä vaihtoehtona esimerkiksi hajunpoistossa. Se ei kuitenkaan korvaa rakennussiivouksen jälkeen tehtyä huolellista homepölysiivousta, jonka tarkoitus on poistaa saneerausurakasta sisäilmaan päässeet mikroskooppiset homeitiöt ja rihmastot kaikilta pinnoilta ja saattaa tilat käyttökuntoon. 

 

Myös otsonoinnille voi siis olla käyttöä kosteusvauriokohteen puhdistuksessa, mutta vasta puhdistusurakan loppuvaiheessa. Homepölysiivouksen jälkeen tiloissa tai pinnoilla saattaa esiintyä pinttynyttä hajua tai muuta desinfiointitarvetta, joiden poistoon otsoni voi soveltua parhaiten. Ammattitaitoinen urakoitsija osaa valita aina sopivimman menetelmän kemiallisten desinfiointimenetelmien joukosta ja noudattaa sekä valmistajan että Tukesin suosituksia sen käyttötavoista, työturvallisuudesta ja varoajoista. Lopullisena tavoitteena on saada tilat homepölyttömiksi ja hajuttomiksi, jotta niiden käyttäjät voivat oleilla tiloissa oireetta.

 

Suositukset otsonin käytössä

Työterveyslaitos ja THL suosittelevat, että biosideja, kuten otsonia, käytettäisiin vain esimerkiksi viemärivahinkojen jälkeisessä hajunpoistossa ja muissa erikoistilanteissa. Otsonia käyttävällä yrityksellä tuleekin olla tarkat ohjeistukset biosidien käytöstä, ja myös ilmanvaihdosta tulee pitää erityistä huolta. Otsonia käytettäessä yrityksen tulee suorittaa riskiarvioinnit huolellisesti. Myös tilankäyttäjiä tulee myös informoida otsonin haitallisista vaikutuksista terveyteen. Näin otsonin käytöstä tehdään mahdollisimman turvallista.

 

Oikeaoppisesti tehdystä homepölysiivouksesta voit lukea lisää täältä.

 

Tiesitkö, että myös arkistomateriaalit voi puhdistaa homepölystä?

Arkistot koostuvat pääosin paperista, mapeista ja muusta huokoisesta materiaalista. Arkistoja on aiemmin usein sijoitettu paikkoihin, joilla on vähemmän muuta käyttöä, kuten ullakoille tai kellareihin. Tälläisissä paikoissa ne altistuvat herkemmin kosteudelle, pölylle ja muille haitallisille ulkoisille tekijöille. Arkistoissa sijaitseva materiaali voi olla hyvinkin vanhaa ja joskus myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Sen takia on tärkeää, että sitä säilytetään asianmukaisesti ja kohdellaan hyvin. Arkistojen säilytysaikojen pituuksiin vaikuttavat sekä yleinen lainsäädäntö, että organisaatioita koskeva erityislainsäädäntö, jossa voi olla tietojärjestelmiin tai asiakirjatietoihin liittyviä säilytysaikamääräyksiä. 

Valitettavan monessa arkistossa lymyää kuitenkin mikrobiongelma. Epäedullinen sijainti, kuten kosteat tilat, on riskitekijä, samoin suora kastuminen esimerkiksi vesivahingon yhteydessä. Myös korkea ilman kosteusprosentti voi saada homeen kasvamaan arkistoissa. Homeet käyttävät ravintonaan paperin selluloosaa, lumppua, liima- ja täyteaineita ja jopa mustetta. Vesivahingon sattuessa arkistomateriaali kannattaa kuivattaa mahdollisimman nopeasti, sillä home voi alkaa kasvaa paperissa ja muussa arkistomateriaalissa jo kahdessa päivässä.  

 

 

Myös sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa sijaitsevat arkistot saavat osansa haitallisista mikrobeista. Vaikka arkistossa itsessään ei kasvaisi näkyvää hometta, voivat mikroskooppisen pienet homeitiöt tarttua huokoiseen arkistomateriaaliin. Kun arkisto siirretään tai väistetään puhtaisiin tiloihin, voivat arkistoon jääneet mikrobit aiheuttaa herkistymistä ja allergiaoireita myös sisäilmaongelmaisten tilojen ulkopuolella.

 

Pyydä arkistomateriaalin homepuhdistuksessa ammattilainen apuun

Mikäli tiloissa on sisäilmaongelma tai arkisto on vaurioitunut vesivahingon myötä, kannattaa sen puhdistus antaa luotettavan asiantuntijan hoidettavaksi. Materiaalin haurauden vuoksi hellävarainen mekaaninen puhdistus on tarpeen ja vaatii kokemusta ja ammattitaitoa. Asiansa osaava ammattilainen osaa valita arkiston puhdistukselle oikeat menetelmät ja aineet, ja voi tarpeen vaatiessa tehdä arkistomateriaalille myös hajunpoistokäsittelyn. 

Arkistomateriaalin puhdistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä arkiston järjestyksen säilymiseen, että etenkin tietoturva-asioihin. Ammattitaitoinen puhdistuksen ammattilainen osaa käsitellä vaativia ja suuriakin arkistoja luotettavasti ja hienotunteisesti.

Mikäli arkistomateriaali on pahoin vaurioitunut tai sen halutaan säilyvän erityisen pitkään, voidaan se myös muuttaa digitaaliseen muotoon. CleanSiden kautta on mahdollista saada arkistojen digitointipalvelua. Digitoitu aineisto ei käytännössä vaadi lainkaan tilaa, ja se on käytettävissä missä tahansa. 

 

Lisätietoa homeen tunnistuksesta ja vaikutuksesta arkistomateriaaliin löydät Kansallisarkiston sivuilta

CleanSide puhdistaa arkistomateriaalin luotettavasti ja ammattitaidolla. Arkistomateriaalin puhdistuksesta voit lukea lisää täältä. 

Tiedote: CleanSiden antibakteeriset verhot tehoavat myös koronavirukseen

30.1.2020 CleanSiden antibakteeriset, vaihdettavat väliverhot tuhoavat tutkitusti myös koronaviruksen. Verhojemme antibakteerinen Fantex-käsittely tuhoaa 99,99 % mikrobeista jopa 3 minuutissa. Fantex on testattu myös kissan koronavirusta vastaan, joka on koronaviruksen laboratoriokanta, jota käytetään validoimaan tämän tyyppisiä viruksia. Testit tehtiin EN 14476 -standardin mukaisesti. Viruksen pitoisuus vähentyi log 4,17 viiden minuutin kosketusajassa.

 

Sekä hoitohenkilökunta että potilaat koskevat verhoihin ennen, jälkeen ja hoitotoimenpiteen aikana. CleanSiden antibakteeriset väliverhot parantavat sairaalahygieniaa, sillä ne tuhoavat bakteerit, virukset ja homeet ja estävät siten ristikontaminaation. CleanSiden antibakteeristen verhojen tehovaikutus on markkinoiden nopein. Tuotteemme antibakteerisia ominaisuuksia tutkittu myös Suomessa Helsingin yliopiston Hjelt-instituutissa. 

 

Liesätietoja antaa liiketoimintajohtaja Samu Hiltunen, p. 040 773 6277, samu.hiltunen@cleanside.fi

 

Tutkimustulokset: 13373 UK Antibakteeriset väliverhot Fantex the Facts

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoyssa

30.1.2020 Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarissa pidettiin 29.1.2020 Savoyssa, Helsingissä. CleanSidelta paikalla olivat toimitusjohtaja Michael Casagrande sekä Pirkanmaan uusi asiakkuuspäällikkö Anu Koivula. Messuosastollamme riitti kuhinaa, ja sekä Michael että Anu kiittävät kaikkia kävijöitä mielenkiintoisista, sisäilmaan liittyvistä keskusteluista. Myös pika-arvontamme saavutti suuren suosion. Kaikki 10 voittajaa arvottiin ja palkinnot toimitettiin seminaaripäivän aikana. Myös seminaarissa järjestetyn bongaa kassi -kilpailun arvonta on suoritettu ja CleanSiden palkinnot ovat matkalla voittajille.

Kiitos kaikille kävijöille!

 

Video tapahtumasta on katsottavissa täältä.

 

Michael Casagrande ja Anu Koivula Savoyssa

Anu Koivula Tampereen uusi asiakkuuspäällikkö

Anu Koivula Asta-messuilla tammikuussa

 

CleanSiden Pirkanmaan tiimi kasvoi tammikuussa uudella asiakkuuspäälliköllä, Anu Koivulalla. Anulla on mittava, lähes 20 vuoden kokemus erilaisista esimies- ja päällikötason tehtävistä puhdistuspalvelualalta. Hän on aktiivinen ja energinen nokialainen, joka suhtautuu työhönsä suurella intohimolla. Asiakkuuspäällikkönä Anu vastaa Pirkanmaan asiakkuuksista. 

 

-Hain CleanSidelle, sillä uskon yrityksen vielä kehittyvän paljon lähivuosina. Ala on kovassa kasvussa, sillä sisäilmatietous on lisääntynyt huimasti ja hyvästä sisäilmasta on tullut jo lähes itsestäänselvyys. CleanSiden palveluvalikoima on monipuolinen ja haluan olla mukana kehittämässä yritystä vieläkin paremmaksi. Arvostan sitä, että CleanSidella panostetaan sekä palvelun että työn korkeaan laatuun. Asiakkaiden kanssa työskentely on intohimoni, ja uskon, että minulla on paljon annettavaa CleanSidelle ja sen asiakkaille.  

 

CleanSiden toimitusjohtaja Michael Casagranden mielestä on erityisen positiivista, että Anulla on alan vankan myyntikokemuksen lisäksi aito halu löytää asiakkaille aina paras ratkaisu. 

-Parhaimmillaan Anu on ihmisten kanssa. Hänellä on laaja osaaminen puhdistuspalvelualalta ja energisenä ja ulospäinsuuntautuneena ihmisenä hän on sulautunut uuteen työhönsä vaivatta. Kokemuksensa ja ammattitaitonsa ansiosta hänellä on CleanSidelle paljon annettavaa. Olen iloinen siitä, että Anu on tullut osaksi CleanSiden tiimiä. 

 

Koulutukseltaan Anu on liiketalouden tradenomi, jonka lisäksi hän on opiskellut mm. psykologiaa. Hän on myös ollut Tampereen kaupunkiseudun suunnittelussa Länsi-Alvarina, ja ollut mukana muun muassa Tesoman alueen kehittämishankkeessa. Vapaa-ajallaan Anu käy konserteissa, mökkeilee ja viettää aikaansa perheensä ja koiranpentunsa kanssa. Koko CleanSiden tiimi toivottaa Anun lämpimästi tervetulleeksi taloon!

 

 

Anu Koivula CleanSiden toimitusjohtaja Michael Casagranden
kanssa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarissa

 

 

 

Anu Koivula
Asiakkuuspäällikkö
050 409 0043
anu.koivula@cleanside.fi

Tämän takia allergiasiivous kannattaa tehdä huolella

Noin 15 prosenttia suomalaisista kärsii eläinallergiasta. Allergiaoireet voivat ilmetä muun muassa hengenahdistuksena ja astman kaltaisina oireina, väsymyksenä, silmien kutinana ja vuotamisena, aivasteluna, tai ihon kutinana ja ihottumana. Allergioista aiheutuvat oireet voivat vaihdella lievistä oireista jopa hengenvaarallisiin reaktioihin. Samaan aikaan yli kolmasosassa kotitalouksista Suomessa asuu lemmikki, ja monissa kodissa lemmikkejä on useita. 

 

Jotta allerginen henkilö voi muuttaa asuntoon, jossa on asunut tai oleillut eläimiä, tulee asunnolle tehdä allergiasiivous. Vaikka lemmikki ei olisi ollut tiloissa pitkäänkään aikaan ja asunto on siivottu huolella, saattavat sen jättämät allergeenit aiheuttaa oireita herkistyneille. Allergiaoireet voivat huonontaa elämänlaatua hyvinkin paljon, ja sen tähden omassa kodissa on voitava asua oireettomasti. Mikäli allergiasiivousta ei tehdä, tai se tehdään huolimattomasti, voi allerginen asukas pahimmassa tapauksessa joutua muuttamaan asunnosta pois. 

 

Koirat ja kissat ovat yleisiä lemmikkejä. Monet ovat niille kuitenkin allergisia.

 

Allergiasiivouksessa poistetaan oireita aiheuttavat allergeenit, kuten eläimen hilse, sylki, pöly ja hajuhaitat. Allergiasiivoukselle, kuten muillekin erikoissiivouksille, on olemassa oikeaoppinen siivousjärjestys, jota puhdistajan tulee noudattaa. Puhdistus suoritetaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla imuroiden, nihkeäpyyhkimällä ja hajusteettomia pesuaineita käyttäen. Tarpeen vaatiessa myös lattialistat irrotetaan. Ammattitaitoinen erikoissiivousyritys osaa ottaa huomioon myös esimerkiksi pölyn laskeutumisajan, jotta allergiasiivouksen lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. 

 

Valitettavan usein allergiasiivouksen tarvetta ei kuitenkaan ymmärretä tai oteta todesta. Jos tilaaja itse ei kärsi allergiasta, ei hän aina voi ymmärtää, kuinka paljon allergiaoireet voivat haitata allergiasta kärsivän elämää. Tietous allergioiden yleisyydestä ja allergiaoireiden monimuotoisuudesta on onneksi kasvanut viime vuosina. 

 

Suuri osa allergiasiivouksen tilaajista on allergikkoja, jotka ovat muuttamassa uuteen kotiin, tai vuokranantajia, joiden omistamaan vuokra-asuntoon on muuttamassa allergikko. Allergiasiivouksen tekijäksi kannattaa aina valita kokenut osaaja, sillä kyseessä on erikoissiivous erityistarpeineen. Allergiasiivousta ei voi esimerkiksi tehdä allergikon omilla välineillä, jottei niihin jää allergiaoireita aiheuttavia mikroskooppisia epäpuhtauksia. Ammattilaisen käyttävät puhdistusvälineet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja ja käyttökohteen mukaan valittuja. Näin allergiasiivouksen tulos on mahdollisimman hyvä, ja allergikot pystyvät elämään normaalia elämää omassa kodissaan.

Sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada avustusta vuoden alusta

31.12.2019 Sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin voi hakea avustusta vuoden 2020 alusta. Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia suunnittelun toteutuneista kustannuksista. Avustus ei kata korjauksia. Avustusta voidaan myöntää rakennuksen omistavalle yhteisölle, kuten asunto-osakeyhtiölle tai pientalon omistajalle. Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetusmuutoksen 30.12.2019. Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta.

Asiakastarina: Kellari kreosoottivapaaksi lasimurskapuhalluksen avulla

CleanSide sai yhteydenoton asbestitöihin erikoistuneelta rakennusalan yritykseltä, joka oli suorittamassa kellarin kunnostustyötä omakotitalossa. Yritys toimi kohteessa aliurakoitsijana. Työt sujuivat yritykseltä muuten mallikkaasti, mutta kellarin seinissä, noin 20 neliön alueella oleva kreosootti osoittautui todella hankalasti poistettavaksi. Kreosoottia, eli kivihiilipikeä, esiintyy etenkin ennen vuotta 1970 rakennetuissa kohteissa. Se on terveydelle haitallista, ja sen purkutyö tuleekin tehdä haitta-ainepurkuna.

Kreosoottia puhdistettiin asbestialan yrityksen toimesta ensin käsivoimin, mutta työ oli vaivalloista ja hidasta ja uhkasi venyttää urakan aikataulua. Työnjohtaja otti yhteyttä CleanSideen, sillä hänellä oli jo aiempia hyviä kokemuksia lasimurskapuhalluksesta sekä yhteistyöstä CleanSiden kanssa. Tämän jälkeen kreosootti puhdistettiin kellarin seinistä nopealla aikataululla.

Työnjohtaja kiittelee yhteistyötä ja nopeaa toimintaa: “Tilasin työn maanantaina aamupäivällä. CleanSide tuli paikalle kahden tekijän ja laitteiston kanssa tiistaiaamuna, ja iltapäivällä seinä oli puhdas. Olen erittäin tyytyväinen palvelun laatuun ja nopeuteen, ja tulen tilaamaan pintojen puhdistustöitä CleanSidelta myös jatkossa.” Myös pääurakoitsija, Maarakennus T. Haavisto Oy, kiitteli CleanSiden työtä. “Olemme todella tyytyväisiä koko palveluketjuun. CleanSide toimi joustavasti ja ripeästi ja jälki oli erittäin hyvää. Pysyimme heidän ansiostaan hyvin aikataulussa ja voimme ehdottomasti suositella heitä myös muille.”

 

Kreosootti irtosi kellarin seinästä siististi lasimurskapuhalluksen avulla

 

Noin 20 neliön seinäpinta puhdistettiin päivässä

 

Kellari osastoitiin ja alipaineistettiin 

 

Lue lisää lasimurskapuhalluksesta täältä.

Toimitusjohtajan katsaus kuluneeseen vuoteen

2.12.2019
Vuosi lähenee taas loppuaan ja siirrymme uudelle vuosikymmenelle. Toivotan sinulle onnea ja menestystä vuodelle 2020!

 

Kasvua ja kehitystä

Meillä CleanSidella vuosi 2019 on ollut kasvun ja kehityksen aikaa niin tilojen kuin henkilökunnankin suhteen. Keväällä Uudenmaan linjastomme muutti uusiin, yli tuhannen neliömetrin tiloihin Helsingin Malmille. Myös henkilöstömme on kasvanut, ja rekrytoimme tälläkin hetkellä lisää henkilökuntaa sekä Helsingin että Tampereen toimipisteillemme. 

Vuosi 2019 oli työntäyteinen: sekä Helsingin että Pirkanmaan alueen toimintamme kasvoi merkittävästi. Olemme toteuttaneet lukuisia homepölysiivouksia ja muita erikoispuhdistusprojekteja ympäri Suomea. Myös irtaimiston puhdistuspalvelut ja pintojen puhdistus kuivajäällä ja lasimurskalla ovat kiinnostaneet asiakkaitamme enenevissä määrin. Lasimurskapuhallus on uusin tulokas palveluvalikoimaamme, ja se on osoittautunut kuivajään ohella erittäin tehokkaaksi menetelmäksi erilaisten pintojen puhdistukseen.

Vuonna 2019 toimintamme myös kehittyi: lanseerasimme linjastoillamme pidettävät, suuren suosion saavuttaneet seminaarit, joissa esittelemme sisäilmaongelmiin ja vaativiin siivouksiin liittyviä ratkaisuja, sekä keskustelemme ja vastaamme alaan liittyviin kysymyksiin. Syksyllä CleanSidelle myönnetty vahinkoalan auktorisointi myös virallisti tavoitteemme hoitaa jälkivahinkojen torjunta luotettavasti, kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti.  

 

Oikeat toimintatavat ja avoimuus

Sisäilmaongelmat tiedostetaan aiempaa paremmin ja niistä aiheutuvat negatiiviset terveysvaikutukset tunnetaan laajalti. Myös tieto ja kiinnostus CleanSiden toimialaa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Asiakkaamme haluavat puhdistaa vanhoja mutta hyväkuntoisia tavaroita hävittämisen sijaan. Irtaimiston homepuhdistus on osa kestävää kehitystä, ja se tulee myös uuden elektroniikan, kalusteiden ja muiden tavaroiden hankkimista huomattavasti edullisemmaksi. 

Uskon vahvasti, että oikean tiedon ja oikeiden toimintatapojen avulla entistä suurempi määrä sisäilmaongelmia saadaan selätettyä. Se vaatii kuitenkin avoimuutta ja toimintaprosessien läpinäkyvyyttä. Olen itse mukana Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n hallituksessa, jossa eräs projekteistamme on päivittää Turvallisen vahinkosaneerauksen ja jälkivahinkojen torjunnan ohjetta TuVaSaa. TuVaSa on kehitetty avuksi etenkin vahinkosaneeraustöitä tilaaville osapuolille. Mielestäni on erittäin tärkeää, että erikoispuhdistusalan standardit vakioituvat. Näin tilaajat osaavat valita homepölysiivouksille ja muille vahinkopuhdistuksille ammattitaitoisen tekijän, joka täyttää alan asettamat tiukat vaatimukset. 

 

Tehdään 20-luvusta yhdessä paremman sisäilman vuosikymmen!

 

Michael 

 

Tiesitkö? Tämän takia homepölysiivousta ei voi tehdä päivässä

Homepölysiivous

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen saneerauksessa homepölysiivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Oikeaoppisesti toteutetulla homepölysiivouksella on selkeä työjärjestys sekä tarkat ohjeet sen toteuttamiseen. Homepölysiivousurakoitsija toimii saumattomassa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ja varmistaa urakan eri vaiheissa, että kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua sekä sisäilmasta että pinnoilta. Lähtökohtaisesti kaikki mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet, homeitiöt ja -rihmastot, bakteerisolut, hiivat ja levät poistetaan mahdollisimman huolellisesti. Tämä ei tapahdu päivässä, sillä homepölysiivouksen eri vaiheet ulottuvat urakan alusta aina loppuun saakka.

 

Oikeanlaiset suojavarusteet, kuten moottoroidut maskit ja suojapuvut, takaavat työturvallisuuden

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Homepölysiivous alkaa huolellisella suunnittelulla. Suunnittelu aloitetaan aikaisessa vaiheessa yhteistyössä tilaajan edustajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Ammattitaitoinen homepölysiivousurakoitsija osaa arvioida ja laskea homesiivoukselle käytetyn ajan, ja valita puhdistusaineet ja -menetelmät pintamateriaaleihin sopiviksi. Jokaisessa vaiheessa oikeat työtavat ja oikeanlainen suojavarustus ovat tärkeä osa kokonaisprosessia. Aikatauluja suunnitellessa homepölysiivoukselle on jätettävä riittävä aika ja puitteet, sillä usein vaurioituneista rakenteista saattaa purkaessa paljastua ikäviä yllätyksiä, jotka pahimmassa tapauksessa voivat viivyttää koko urakkaa huomattavasti. 

Pölynhallinta on homepölysiivoukssa A ja O

Homepölysiivouksessa pölynhallinta on avainasemassa urakan onnistumisen kannalta. Kun vaurioituneita rakenteita avataan, pääsee sisäilmaan jopa 10 000 kertaa enemmän sieni-itiöitä kuin raja-arvo sallii, ja haitallisen homepölyn määrä voi saneerausvaiheessa kasvaa jopa miljoonakertaisesti alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Rakenteista voi avattaessa vapautua myös kaasumaisia epäpuhtauksia. Pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin tulee estää jo purkuvaiheessa. Tilat osastoidaan, eli eristetään muovin ja tarvittaessa tilapäisten tukirakenteiden avulla, ja alipaineistetaan. Jos jo puhdistettuihin tiloihin leviää purkupölyä esimerkiksi kenkien tai varusteiden mukana, tulee tilat puhdistaa uudelleen, sillä purkupöly sisältää runsaasti haitallisia mikrobeja. Tämä aiheuttaa paitsi viivästyksiä urakassa, myös lisäkustannuksia.

 

Kaikki pinnat nihkeäpyyhitään huolellisesti

Homepölysiivous on oleellinen osa rakennusloppusiivousta

Kun saneerausurakoitsija on purkanut kaikki vaurioituneet rakenteet, on homepölysiivouksen ensimmäisen vaiheen aika. Kaikki kiinteät rakenteet puhdistetaan huolellisesti. Tämän lisäksi kaikki pinnat imuroidaan HEPA-suodattimella varustetuilla hienon pölyn poistoon kehitetyillä imureille sekä nihkeäpyyhkimällä tai pesemällä pinnat mahdollisuuksien mukaan. Työ toteutetaan järjestelmällisesti ja huolellisesti kahdessa vaiheessa, sillä hienolla mikrobipölyllä kestää pitkään laskeutua pinnoille. 

Työntekijöiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja ja oikeisiin suojavarusteisiin puettuja. Hieno homepöly voi levitä esimerkiksi kenkien ja varusteiden mukana jo puhdistettuihin tiloihin. Tämän takia voidaan tietyissä kohteissa rakentaa puhdistamattomien ja puhdistettavien tilojen sisäänkäynneille erilliset sulkutunnelit. Siellä varusteet ja vaatteet pakataan esim. suljettuihin muovisäkkeihin, ennen kuin ne kuljetetaan pois. Joissain tapauksissa puhtaat tilat voidaan ylipaineistaa, jotta homepöly ei pääse leviämään niihin. Homepölylle altistuminen on terveysriski, joten työntekijöiden oikeaoppinen suojautuminen moottoroiduilla maskeilla ja suojapuvuilla on erittäin tärkeää.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus estää homepölyn leviämisen

Homevaurioituneessa kohteessa myös ilmanvaihtokanavat on puhdistettava huolellisesti. Kaikissa saneerauskohteissa ilmanvaihtokanavien puhdistus on tärkeää, sillä niihin kertyy pölyä ja likaa, joka voi puhdistamattomana levitä takaisin tiloihin ja aiheuttaa hengenahdistusta ja allergiaoireita tilojen käyttäjille. Sisäilmaongelmaisessa kohteessa ilmanvaihtokanavien puhdistus on erityisen tärkeää, sillä huolellinen puhdistus estää haitallisten mikrobien leviämisen puhtaisiin tiloihin. Myös vuotoilmareitit tarkistetaan, puhdistetaan ja tukitaan. Kun ilmanvaihtokanavat on puhdistettu asianmukaisin menetelmin, tukitaan ne huolella rakennusvaihetta varten. Näin ne säilyvät puhtaina siihen asti, kunnes tilat voidaan ottaa taas käyttöön.

 

Tilat imuroidaan huolella HEPA-suodattimella varustetulla imurilla

Homepölysiivous viimeistelee korjausprosessin

Itse homepölysiivous toteutetaan, kun rakennusvaihe on valmis ja rakennussiivous tehty. Homepölysiivouksen kriteerit ovat rakennussiivousta huomattavasti tiukempia, sillä sen tarkoitus on poistaa mikroskooppiset homeitiöt ja rihmastot kaikilta pinnoilta. Homepölysiivous toteutetaan tarkkaan Työterveyslaitoksen ohjeita noudattaen. Homepölysiivouksessa tilat ovat osastoidut ja alipaineistetut, sillä myös tässä työnvaiheessa on erittäin tärkeää, etteivät mikroskooppiset homepölyhiukkaset pääse leviämään ympäröiviin tiloihin. 

Kaikki pinnat, nurkat ja kulmat imuroidaan huolellisesti HEPA-suodattimella varustetulla korkeapaineimurilla imuroimalla, sekä pyyhkimällä ja pesemällä. Tätäkään työvaihetta ei voi tehdä päivässä, sillä pölyn on annettava laskeutua imuroimisen jälkeen. Homepölysiivouksen jälkeen tilat ovat valmiit luovutettaviksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös tilojen käyttöönoton jälkeen on tärkeää ylläpitää korotettua siivoustasoa kahden kuukauden ajan.  

Sisäilmapaja 2019

15.11.2019 CleanSide oli jälleen kerran näytteilleasettajana Sisäilmayhdistyksen järjestämässä Sisäilmapajassa. Sisäilmapaja järjestettiin 13.-14.11.2019 Seinäjoki Areenalla Seinäjoella. Jo 11. kerran järjestetyllä pajalla oli runsaasti osallistujia, ja messuosastomme kävijämäärä ylitti odotukset. Tänä vuonna vieraiden kysymyksiin vastasivat CleanSiden toimitusjohtaja Michael Casagrande, Uudenmaan työnjohtaja Jaakko Järvenkylä, sekä Pirkanmaan työnjohtaja Hanne Weckman. Kiitos kaikille kävijöille mielenkiintoisista ja antoisista keskusteluista! 

Sisäilmapajalla oli tarjolla myös informatiivisiä luentoja mm. ajankohtaisiin hankkeisiin, koulujen sisäilmatiedotukseen sekä työelämän sisäilmaprosesseihin liittyen. Pajatansseissa illalla oli railakas tunnelma. Ensi vuonna Sisäilmapaja järjestetään Lahdessa. 

Osastollamme arvottiin myös yllätyspalkintoja, toivotamme kaikille voittajille onnea! 

 

Tunnelmia Sisäilmapajasta

Sisäilmapajan esitysaineistot voit katsoa täältä.

 

CleanSiden toimitusjohtaja Michael Casagrande sekä työnjohtajat Hanne Weckman
ja Jaakko Järvenkylä CleanSiden messuosastolla

 

Osastollamme jaettiin tänä vuonna messukarkkien lisäksi suukkoja ja mikrokuituliinoja

 

Kävijöitä kiinnostivat myös näyttely ja paneelikeskustelut

 

Sisäilmapajan tunnelmia löydät myös somesta: #sisäilmapaja2019 #sisäilmapaja 

 

Uusi CleanSide HygiDrain desinfioi hajulukon automaattisesti

1.11.2019 Cleansiden uusin sairaalahygieniaa parantava tuote on HygiDrain: ainutlaatuinen, erityisesti vaativiin ja korkean hygieniatason sairaalaympäristöihin kehitetty hajulukkojen automaattinen desinfiointilaite. Käsienpesun yheydessä altaasta putkistoon valuva vesi sisältää mikrobeja, joista osa jää hajulukon veteen kellumaan vapaasti. Jokaisen käsienpesun yhteydessä putkistoon virtaava vesi osuu hajulukon veteen muodostaen aerosolipilven, joka voi levittää haitallisia mikrobeja altaan ympäristöön jopa 1,5 m säteellä. Ympäristöystävällinen ja kemikaaliton HygiDrain estää haitallisten mikrobien leviämisen viemäristä takaisin huoneilmaan.

 

Laite desinfioi hajulukon kuumenemalla asetettuun lämpötilaan (85°C). Tätä seuraa jäähtyminen ja sähkömekaaninen värähtelyprosessi, joka ehkäisee biofilmin muodostumista hajulukon ja putkiston sisäpinnoille. Kun laite on saavuttanut asetetun jäähtymislämpötilan (75°C), lämmitysprosessi ja värähtely alkavat uudelleen. Mikäli hanasta ei lasketa vettä, laite toistaa lämmitykseen ja värähtelyyn perustuvan desinfiointiprosessin 5-6 kertaa tunnissa. Desinfiointisyklejen välissä HygiDrain pysyy valmiustilassa siihen asti, kun hanasta lasketaan taas vettä. Tällöin desinfiointiprosessi alkaa taas alusta.

 

HygiDrain asennettuna

 

HygiDrainin hyödyt pähkinänkuoressa  

 

Hajulukon desinfiointi tapahtuu ilman ympäristölle haitallisten kemikaalien kaatamista putkistoon

 

HygiDrain desinfioi hajulukon veden automaattisesti ja jatkuvatoimisesti ilman käyttäjältä vaadittavaa toimintaa

 

Sähkömekaaninen värähtely ehkäisee biofilmin muodostumista altaan putkiston ja hajulukon  sisäpintoihin

 

HygiDrainin avulla saavutetaan log-7 vähentymä mikrobien määrässä. Hajulukon veden bakteerimäärät vähentyvät tutkitusti 99,99999 %

HygiDrainin innovatiivisen ja ainutlaatuisen toimintamekanismin ansiosta bakteerien määrät vähenevät tehokkaasti jo ensimmäisen desinfiointisyklin aikana

 

Pienentynyt riski haitallisten, infektioita aiheuttavien mikrobien leviämiselle korkean hygieniatason vaativassa sairaalaympäristössä

 

HygiDrain on käytössä monessa Euroopan maassa hyvin tuloksin. Suomessa HygiDrainin koekäyttö on aloitettu jo mm. TYKSissä. Julkaisemme koekäytön tuloksia ensi vuoden alussa – pysy kuulolla!

 

Entistä parempaa asiakaspalvelua

31.10.2019 CleanSide haluaa tarjota asiakkailleen paitsi parempaa sairaalahygieniaa, myös entistä parempaa asiakaspalvelua. Paremman asiakaspalvelukokemuksen aikaansaamiseksi ja nopeampien toimitusaikojen takaamiseksi on tiimiimme lokakuun alussa liittynyt uusi jäsen: Merja Janhonen. Merja vastaa mm. asiakaspalvelusta, tilausten käsittelystä sekä laskutuksesta. Uuden asiakaspalvelukonseptimme myötä Merja tulee myös soittamaan aktiivisesti asiakkaillemme kyselläkseen esimerkiksi tuotetyytyväisyydestä, ottaakseen vastaan kehitysehdotuksia ja kartoittaakseen verhojen vaihtosyklejä. Näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja toimittamaan sairaalahygieniatuotteitamme aiempaa nopealla aikataululla. Merja osaa myös neuvoa tuotteisiin ja tilauksiin liittyvissä asioissa. 

Ennen CleanSidelle tuloaan Merja on toiminut pitkään erilaisissa asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä. Asiakastyöskentely tulee Merjalle luonnostaan, ja hän on iloinen pystyessään auttamaan ja neuvomaan asiakkaitamme. “Olen saanut lokakuun aikana jo ensikosketuksen CleanSiden asiakaspiiriin, ja olen huomannut, että he kiireenkin keskellä ovat todella mukavia ja ammattitaitoisia ihmisiä. Toivon, että pystyn osaltani auttamaan sairaalahygieniatuotteisiin liittyvissä tiedusteluissa ja siten helpottamaan heidän työtään.”

 

 

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8-16, puh. 010 423 4575.

Tuotetilaukset voit lähettää osoitteeseen tuotetilaukset (at) cleanside.fi 

Viisi tapaa, joilla elektroniikka huonontaa sisäilmaa

Tiesitkö, että elektroniikka voi levittää haitallisia mikrobeja ja muita epäpuhtauksia sisäilmaan, ja sitä kautta hengitysteihin? Keuhkoihin joutuneet epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa hengenahdistusta, allergiaoireita ja pitkäaikaisessa altistuksessa jopa sairauksia. Listasimme viisi tapaa, jolla elektroniikka voi huonontaa sisäilmaa ja kerromme, miten siltä voi välttyä. 

 

 

1. Pöly 

Elektroniset laitteet ovat staattisia, joten ne keräävät itseensä pölyä. Liiasta pölystä on haittaa paitsi tilojen käyttäjille, myös laitteille itselleen. Pöly voi aiheuttaa toimintahäiriöitä etenkin laitteiden liikkuviin osiin kerääntyessään. Koska pöly toimii myös lämmöneristeenä, voivat suuret pölymäärät kuumentaa laitteita ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa jopa tulipalon. Elektronisista laitteista voi vapautua pölyä huoneilmaan esimerkiksi laitetta käytettäessä tai siirrettäessä. 

Laitteet kannattaakin puhdistaa säännöllisesti ja sijoittaa oikein. Lattialla sijaitsevat laitteet keräävät enemmän pölyä itseensä kuin esimerkiksi pöydälle sijoitetut. Myös huoneet, joissa elektroniikkalaitteet sijaitsevat, on hyvä siivota ja tuulettaa usein, ja etenkin laitteiden taustat kannattaa imuroida ja pyyhkiä. Mikäli asunnossa tupakoidaan, imevät elektroniset laitteet myös tupakansavua sisälleen. Tupakansavun terva muodostaa tahmaisen pinnan laitteen sisään, johon pöly tarttuu normaalia helpommin. Erittäin pölyiset tai tupakansavussa pitkään olleet laitteet kannattaakin antaa ammattilaisen puhdistettaviksi. Elektronisia laitteita puhdistetaan maadoitetuilla työpisteillä.

 

2. Mikrobit ja itiöt

Sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa ilmassa leijuu huomattava määrä haitallisia itiöitä ja mikrobeja. Näissä tiloissa sijaitseva elektroniikkalaitteet, kuten kannettavat tietokoneet, televisiot, DVD:t, kodinkoneet, jne., imevät jäähdytysilman mukana haitallisia mikrobeja sisäänsä. Jos esimerkiksi työntekijä siirtyy sisäilmaongelmaiselta toimistolta kannettavan tietokoneensa kanssa etätöihin kotiinsa, voi homepöly levitä elektroniikan mukana ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa oireita myös herkistyneille perheenjäsenille. 

Tilojen sisäilmaongelmat onkin syytä ottaa vakavasti ja korjata mahdollisimman nopeasti. On huomioitava, että vaikka tilat saneerataan ja korjataan, voi sisäilmaongelmaisessa kohteessa sijainnut elektroniikka siirtää homepölyä ja itiöitä uusiin, puhtaisiin tiloihin, mikäli sitä ei puhdisteta. Sisäilmakohteessa sijainnut elektroniikka kannattaa aina antaa ammattilaisen puhdistettavaksi.

 

 

3. Näppäimistöjen ja hiirien kosketuspinnat

Tutkimusten mukaan näppäimistöjen ja tietokoneen hiiren pinnalla voi olla jopa enemmän bakteereja ja viruksia kuin WC-pöntön reunuksella. Ne leviävät kosketuksen kautta muille pinnoille ja sisäilmaan, ja saattavat näin tartuttaa tilojen käyttäjiin ikäviä tauteja. Etenkin yhteiskäyttökoneet ovat todellisia bakteeripesiä, sillä jokainen käyttäjä tuo oman bakteerikantansa koneelle. 

 Näppäimistöt, hiiret ja muutkin kosketuspinnat kannattaakin puhdistaa säännöllisesti siihen tarkoitetuilla aineilla. Esimerkiksi sairaaloissa ja muissa korkeamman hygieniatason vaativissa tiloissa, joissa yhtä tietokonetta voi olla monta työntekijää, kannattaa käyttöön ottaa myös erityisiä helposti puhdistettavia hiiriä ja näppäimistöjä. Mikäli tietokoneita on monia, voi puhdistamisen myös jättää ammattilaisen hoidettavaksi.

 

4. Tulostimet ja kopiokoneet

Kopiokoneita ja tulostimia käytettäessä niistä vapautuu ilmaan mikroskooppisia kaasu- ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Nämä nanopartikkelit päätyvät sisäänhengityksen mukana tilojen käyttäjien keuhkoihin ja sitä kautta verenkiertoon. Myös 3D-tulostimien pienhiukkas- ja VOC-päästöt (VOC tulee sanoista volatile organic compound, haihtuva orgaaninen yhdiste) voivat heikentää sisäilman laatua. 

Runsaassa käytössä olevat tulostimet ja kopiokoneet, sekä muut monitoimilaitteet kannattaakin sijoittaa erilleen normaaleista työtiloista. 3D-tulostimella tulostettaessa on syytä käyttää kohdepoistoa. 3D-tulostinta kannattaa myös käyttää vain sellaisessa tilassa, jossa ei oleskella samanaikaisesti tulostimen toimiessa. Riittävästä ilmanvaihdosta tulisi tällöinkin huolehtia.

 

 

5. Laitteiden raskasmetallit ja kemikaalit

Elektroniset laitteet, kuten esimerkiksi tietokoneet ja televisiot, sisältävät vaarallisia raskasmetalleja ja kemikaaleja, kuten tiettyjä ftalaatteja ja palonestoaineita. Etenkin laitteiden kuumentuessa niitä saattaa vapautua sisäilmaan. Joutuessaan tilojen käyttäjien keuhkoihin ne voivat päätyä verenkiertoon ja aiheuttaa esimerkiksi hormonihäiriöitä ja sairauksia. 

EU on rajoittanut osan sähkölaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden, kuten raskasmetallien ja ftalaattien, eli muovin pehmentimien, käyttöä. Rajoituksia on kiristetty viime vuosina säännöllisin väliajoin, sillä niiden aiheuttamat vaarat ymmärretään aiempaa paremmin. Esimerkiksi akuissa ja paristoissa on rajoitettu kadmiumin ja elohopean käyttöä. Lyijyn ja lyijyseosten käyttö kulutuselektroniikan ja muiden sähkölaitteiden juotoksissa on kielletty. Etenkin vanhemmissa elektronisissa laitteissa kiellettyjä aineita voi kuitenkin esiintyä.

Altistuksen välttämiseksi laitteita ei kannata avata itse, vaan antaa ammattilaisen puhdistaa ja vaihtaa esimerkiksi akut puolestasi. Etenkin uusia laitteita ostaessa kannattaa myös varmistaa, että niissä on EU:n ympäristö- ja CE-merkintä. Kun laitteet tulevat käyttöikänsä päähän, kannattaa ne kierrättää oikeaoppisesti.

 

Kuivajääpuhallus taipuu moneksi

Kuivajääpuhallus

31.10.2019 Kuivajääpuhallusta voidaan hyödyntää monin tavoin. Se soveltuu esimerkiksi kohteiden viimeistelyyn, erilaisten roiskeiden ja jäämien poistoon, sekä laitteiden ja koneiden puhdistukseen. Sillä voi puhdistaa lähes mitä tahansa pintamateriaalia ulko- tai sisätiloissa ympäri vuoden.

Ammattirakentaja EXTRAssa (4/2019, s. 34-35) kerrotaan kuivajääpuhalluksen monista mahdollisuuksista, mm. ontelolaatan puhdistuksesta orgaanisista aineista ja valulaudan tikuista. Artikkelissa haastateltiin Dry Ice Finlandin yhteyshenkilöä. CleanSide on Dry Icen yhteistyökumppani kuivajääpuhdistuksen saralla.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä

 

Koko lehden voit lukea alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

CleanSide jatkaa Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n hallituksessa

8.10.2019 Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry on jälkivahinkojen torjuntaa ja kuivausliiketoimintaa harjoittavien yritysten yhteenliittymä. Liiton syyskokous pidettiin 20.9.2019 ja CleanSide valittiin jälleen jatkokaudelle hallitukseen. CleanSiden edustajana Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n hallituksessa toimii toimitusjohtaja Michael Casagrande.

 

TuVaSaa päivitetään parhaillaan

TuVaSa, eli Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta on mm. Työterveyslaitoksen, Työsuojelurahaston ja Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n kehittämä ohje isännöitsijöille, taloyhtiöille ja muille vahinkosaneeraustöitä tilaaville osapuolille. Sen tarkoituksena on antaa tietoa ja ohjeita vahinkosaneerauksen tilaamiseen vahinkotapausten yhteydessä. TuVaSan voit ladata tästä.

CleanSide on myös tällä kertaa mukana työryhmässä, joka päivittää jo varsin kattavaa TuVaSaa tämän vuoden aikana. Mikäli sinulla on TuVaSaan liittyviä kehitysideoita tai kommentteja, ota yhteys Michael Casagrandeen, p. 040 575 7294 tai michael.casagrande@cleanside.fi.

 

 

Tietoa liitosta

 Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry on jälkivahinkojen torjuntaa ja kuivausliiketoimintaa harjoittavien yritysten yhteenliittymä. Liitto toimii jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivien yritysten keskusjärjestönä, sekä edistää alan yleistä kehitystä ja arvostusta mm. parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa ja kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita. Lisäksi liitto edistää alaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä kehittää yhteistyötä viranomaisten kanssa.

 

 

 

 

Uudet tilat Uudellamaalla – nelinkertainen tehokkuus

Palvelut

8.10.2019 Olemme CleanSidessa vastanneet kasvaneeseen kysyntään muuttamalla Uudenmaan puhdistuslinjastomme uusiin, yli 1000m2 kokoisiin tiloihin Helsingin Malmille. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva linjasto takaa asiakkaillemme entistä monipuolisemman palvelukokonaisuuden saman katon alla. Näin meidän on mahdollista puhdistaa suurempia määriä irtaimistoa entistä nopeammin. 

 

Asiakkaamme haluavat enenevissä määrin puhdistaa vanhoja mutta hyväkuntoisia tavaroita sen sijaan, että heittäisivät ne pois ja ostaisivat uusia tilalle. Etenkin suurissa virastoissa, sairaaloissa ja kouluissa irtaimiston homepuhdistus on paitsi osa kestävää kehitystä, myös kustannustehokas vaihtoehto. Irtaimiston puhdistusprojekti tulee uuden elektroniikan, kalusteiden ja muiden tavaroiden hankkimista huomattavasti edullisemmaksi.

 

 

Kasvaneet tilat mahdollistavat kasvavat volyymit

 

Suurempi linjastomme tarjoaa irtaimiston puhdistukselle entistä suuremmat tilat. Tämä tarkoittaa, että pystymme puhdistamaan irtaimistoa jatkuvasti kahdessa vuorossa jopa neljä kertaa aiempaa nopeammin. Näin voimme viedä läpi suuria projekteja samanaikaisesti nopeammalla aikataululla. Irtaimiston puhdistaminen on kuitenkin tarkkaa käsityötä. Toimintaperiaatteemme kulmakivistä, asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja laadusta, emme tingi volyymien kasvaessa.

 

Uudet tilamme mahdollistavat myös asiakkaidemme irtaimiston pidempiaikaisia säilytyksiä esimerkiksi sisäilmaongelmien, muuton tai putkiremontin ajaksi. Varastointipalvelumme on erityisen tarpeellinen tilanteissa, joissa puhdistettua irtaimistoa ei vielä syystä tai toisesta pääse toimittamaan puhtaisiin tiloihin. Tarvittaessa tarjoamme myös suuremmat varastotilat yhteistyökumppanimme kautta.

 

 

Auktorisointi ja seminaarit

 

CleanSidelle myönnettiin vahinkoalan auktorisointi Vahinkoalan auktorisointiryhmä VAR:n toimesta. Auktorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä on alalla vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset. Auktorisointi virallistaa CleanSiden tavoitteen hoitaa jälkivahinkojen torjunta luotettavasti, kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti. 

 

Syksyllä myös Tampereen ja Helsingin toimipisteissämme järjestetyt, suuren suosion saavuttaneet seminaarimme starttaavat jälleen! Seminaareissa esittelemme sisäilmaongelmiin ja vaativiin siivouksiin liittyviä ratkaisuja ja tarjoamme tietysti myös maukasta purtavaa. Lisää CleanSiden seminaareista syksyn aikana – pysytään kuulolla!

 

 

CleanSide näytteilleasettajana Sisäilmapajassa

8.10.2019 Sisäilmapaja11:n näyttely järjestetään tänä vuonna Seinäjoki Areenalla 13.-14.11.2019. CleanSide on tuttuun tapaan näytteilleasettajana, tällä kertaa paikalla 47. Tervetuloa tutustumaan messuosastoomme ja keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa! 

Myös tänä vuonna tarjolla on paikallisia esityksiä höystettynä ajankohtaisilla asioilla ja hyvillä toimintamalleilla. Sisäilma-aiheiseen näyttelyn lisäksi järjestetään ensimmäisen päivän iltana kaupungin vastaanotto Aalto-Keskuksessa ja pajatanssit Original Sokos Hotel Lakeudessa. Sisäilmapajan järjestävät Seinäjoen kaupunki, Seinäjoki Congress ja Sisäilmayhdistys ry.  

Sisäilmapajan ohjelman voit ladata tästä.

Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, voit tehdä sen tästä viimeistään 1.11.2019.

 

 

CleanSide on nyt auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija

4.10.2019 Vahinkoalan auktorisointiryhmä VAR on myöntänyt vahinkoalan auktorisoinnin CleanSide Oy:lle. Auktorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä on alalla vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset. CleanSide Oy on jo entuudestaan Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton jäsen. 

Auktorisointi virallistaa CleanSiden tavoitteen hoitaa jälkivahinkojen torjunta luotettavasti, kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti. “Toimintamme kulmakivet ovat vuodesta 2008 lähtien olleet asiantuntijuus, luotettavuus ja laatu. Auktorisointitodistus ei muuta toimintaamme. Lähinnä se on konkreettinen osoitus siitä, että toimintamme on vakaata ja ammattitaitoista. Se kertoo myös sidosryhmillemme, että täytämme kaikki alan asettamat vaatimukset”, kertoo Michael Casagrande, CleanSide toimitusjohtaja.

 


Vahinkoalan Auktorisointiryhmä (VAR) on puolueeton ryhmä, joka arvioi vahinkosaneerausalalla toimivien yritysten kykyä hoitaa jälkivahinkojen torjuntaa luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Auktorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että JVT- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä ja pelastuslaitoksilla on vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset. 

VAR myöntää vahinkoalan auktorisointeja yrityksille, jotka täyttävät Auktorisointiryhmän asettamat auktorisointikriteerit. Siihen kuuluvat kaikki ne tahot, jotka vastaavat jälkivahinkojen torjunnasta tai käyttävät näitä palveluita: Suomen Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Paloinsinööriyhdistys, Suomen Palopäällystöliitto, Vakuutusalan Tekniset Tarkastajat, Finanssialan Keskusliitto ry (ent. Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto), sekä Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto.

 

Katso auktorisointitodistus tästä.

 

Osa-aikaisia puhdistustyöntekijöitä Tampereelle

26.9.2019 CleanSide Oy vuonna 2008 perustettu, sisäilmaa parantaviin puhdistusmenetelmiin erikoistunut yritys. Toimintamme kasvaessa etsimme nyt mukavaan ja rentoon tiimimme reippaita homepölysiivoojia erilaisiin sisäilmapuhdistusprojekteihin. Työvuorot sijoittuvat Tampereella sijaitsevalle puhdistuslinjastolle sekä asiakkaiden kohteisiin. Tulet saamaan kattavan perehdytyksen tehtävään.

Kyseessä on osa-aikatyö vaihtelevilla työajoilla. Olet motivoitunut ja huolellinen tiimipelaaja. Aiempi siivousalan kokemus katsotaan eduksi, mutta sitäkin tärkeämpänä pidämme hyvää asennetta ja halua oppia. Ajokortti on etu, mutta ei välttämättömyys.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 13.10.2019 osoitteeseen rekrytointi@cleanside.fi. Kirjoita viesti-kenttään “Puhdistustyöntekijäksi Tampereelle”. Toimi nopeasti, sillä käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa Samu Hiltunen, p. 040 7736277, samu.hiltunen@cleanside.fi.

Asiakastarina: Omakotitalon vanhan maalipinnan poisto lasimurskapuhalluksella

“Suosittelen lasimurskapuhallusta! Näin jäi perheelle kesällä aikaa muuhunkin kuin maalin rapsimiseen.”

Alkukesästä 2019 oriveteläinen yrittäjä Tapani Melkas otti yhteyttä CleanSideen. Hänen omakotitalonsa maalipinta oli osittain varissut ja hän halusi maalata talon ulkoverhouksen uudelleen. Suuressa, kaksikerroksisessa omakotitalossa oli 3-4 kerrosta vanhaa maalia, joiden poistaminen kotikonstein olisi ollut turhan vaivalloinen urakka.

Maalipinnan poistotavaksi valikoitui lasimurskapuhallus, sillä toisin kuin esimerkiksi hiekkapuhallus, se ei vahingoita käsiteltävää pintaa. Lasimurskapuhalluksessa hienoa lasihiekkaa puhalletaan kovalla paineella puhdistettavalle pinnalle. Puhallukseen käytettävä lasi on ympäristöystävällistä kierrätyslasia, joten se on täysin myrkytön ja kemikaaliton puhdistusmenetelmä.

Puhdistettavaa lautapintaa talossa oli yhteensä noin 250 m2. Ennen työn alkamista ikkunat ja piha suojattiin huolellisesti. Vanhan maalipinnan poisto sujui kolmelta CleanSiden työntekijältä kolmessa päivässä. Lasimurskapuhaltimien lisäksi työssä käytettiin apuna henkilönostinta.

Melkas oli erittäin tyytyväinen työn jälkeen. “Kaikki sujui nopeasti ja sovitun mukaisesti. Puhallusjälki on pääosin tasaista, joten talo on helppo maalata uudelleen. CleanSiden työntekijät olivat mukavia ja asiantuntevia, ja pihamaa suojattiin hyvin. Lasimurskapuhallus on hyvä menetelmä, jonka ansiosta perheelle jäi kesällä aikaa muuhunkin kuin maalin rapsimiseen. Nyt käytin ainoastaan muutaman tunnin rimojen mekaaniseen läpikäyntiin ennen maalausta. Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja suosittelisin CleanSiden lasimurskapuhallusta myös muille!”

Ennen työn alkamista puhdistettavalle pinnalle tehtiin demopuhallus, jonka tarkoituksena oli selvittää, irtoaako vanha maalipinta vaivattomasti.

 

Vanha maalipinta irtosi laudasta helposti lasimurskan avulla.

 

Lasimurskapuhallus poisti vanhan maalipinnan tasaisesti.

 

Piha ja istutukset suojattiin huolellisesti.

 

Lasimurskapuhallus tekee puhdistettavasta pinnasta aavistuksen mattapintaisen, jolloin se on helppo maalata uudelleen.

 

Lue lisää lasimurskapuhalluksesta täältä.

Rekrytoimme erikoissiivoojia PK-seudulle

2.9.2019 CleanSide Oy on sisäilmaa parantaviin puhdistusmenetelmiin erikoistunut yritys. Toimintamme kasvaessa etsimme nyt mukavaan ja rentoon tiimimme osa- ja kokoaikaisia homepölysiivoojia erilaisiin sisäilmapuhdistusprojekteihin. Työvuorot sijoittuvat Helsingin Malmilla sijaitsevalle linjastolle sekä asiakkaiden tiloihin. Tulet saamaan kattavan perehdytyksen tehtävään.

Olet motivoitunut ja huolellinen tiimipelaaja. Aiempi kokemus katsotaan eduksi, mutta sitäkin tärkeämpänä pidämme hyvää asennetta ja halua oppia. Ajokortti on etu, mutta ei välttämättömyys.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 29.9.2019 osoitteeseen rekrytointi@cleanside.fi. Toimi nopeasti, sillä käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana.