Arkistomateriaalin puhdistus

Arkistomateriaalin puhdistus

Arkistot koostuvat pääosin paperista, mapeista ja muusta huokoisesta materiaalista. Sisäilmaongelmaisessa kohteessa sijaitessaan arkistomateriaalit voivat sitoa itseensä suuriakin määriä mikroskooppisen pientä homepölyä. Arkistot voivat myös sijaita tiloissa, jossa ilmanvaihto ja lämpötila eivät ole tarkkaan säädellyt, jolloin ne voivat vaurioitua. Arkistossa ilmenevä homeen haju voi johtua säilytysolosuhteista, mutta se voi indikoida myös suurempaa, rakenteellista ongelmaa. 

 

Arkistomateriaali voi olla hyvinkin vanhaa ja joskus myös rahallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Yleisesti arkistot jaotellaan määräaikaisesti säilytettäviin ja pysyvästi säilytettäviin. Määräaikaisesti säilytettävän arkiston säilytysaika voi nousta jopa useisiin kymmeniin vuosiin. Pysyvästi säilytettävien asiakirjatietojen säilytysaika on määrätön, eikä niitä hävitetä koskaan. Säilytysaikojen pituuksiin vaikuttavat sekä yleinen lainsäädäntö, että organisaatioita koskeva erityislainsäädäntö, jossa voi olla tietojärjestelmiin tai asiakirjatietoihin liittyviä säilytysaikamääräyksiä. 

 

 

CleanSide puhdistaa arkistot koko Suomen alueella

Sisäilmaongelmaisessa kohteessa sijainnut arkisto, kuten myös muu irtaimisto, tulisi puhdistaa puhdistaa homepölystä ja muista mikrobeista ennen sen muuttamista uusiin tiloihin. Mikäli arkistomateriaali siirretään puhdistamattomana puhtaisiin tiloihin, voivat arkistoon jääneet mikrobit ja homepöly aiheuttaa herkistymistä ja allergiaoireita myös sisäilmaongelmaisten tilojen ulkopuolella.

 

Arkiston puhdistus kannattaa aina antaa asiantuntijan hoidettavaksi. CleanSide puhdistaa arkistomateriaalin huolella ja ammattitaidolla. Arkistojen puhdistuksessa emme käytä otsonia, koska se haurastuttaa paperimateriaalia. Puhdistus tapahtuu mekaanisesti käsityönä. Materiaalin haurauden vuoksi puhdistus vaatii kokemusta ja ammattitaitoa. Tarpeen vaatiessa voimme tehdä arkistomateriaalille myös hajunpoistokäsittelyn. Valitsemme hajunpoistossa käytettävät menetelmät aina ongelman ja materiaalien mukaan.

 

Kaikkea arkistomateriaalia ei kuitenkaan ole aina mahdollista puhdistaa. Mikäli arkistossa kasvaa näkyvää hometta tai muuta kasvustoa, osaa homepuhdistuksen ammattilainen opastaa ja auttaa arkistomateriaalin lajittelussa ja jatkokäsittelyssä. Pahasti vaurioituneen tai näkyvästi homeisen paperimateriaalin puhdistaa niihin erikoistunut konservaattori. Vaurioitunut materiaali voidaan myös muuttaa digitaaliseen muotoon. 

 

Tarjoamme konservaattoripalveluita ja arkiston digitointipalveluita luotettavien yhteistyökumppaneidemme kautta. Etenkin Digitoitu aineisto ei käytännössä vaadi lainkaan tilaa, ja se on helposti jaettavissa esimerkiksi asiakkaille tai muille sidosryhmille. Digitaalisesta arkistosta on helppo hakea aineistoa ja hakuajat ovat näin lyhyemmät. Myös näkyvyyttä voi säädellä, jolloin tietoturva vastaa paremmin nykypäivän vaatimuksia.

 

 

Kuljetus, puhdistus ja varastointi: kaikki palvelut yhdestä paikasta

CleanSide on kehittänyt arkistomateriaalin puhdistukseen erityisen prosessin, joka yhdistää kustannustehokkuuden ja laadukkaan homepölypuhdistuksen. Puhdistusprosessimme systemaattinen ote takaa sekä tieturvan että arkiston järjestyksen säilymisen, niin puhdistuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Meillä on myös valmiudet toimia turvallisuusselvityksen vaativien asiakkaiden kohteissa. Projektin onnistumisen kannalta avainasemassa ovat kunnollinen suunnittelu ja kartoitus niin pakkaamisen, logistiikan kuin puhdistuksenkin osalta. CleanSidella on mittava kokemus arkistomateriaalien puhdistusprojekteista.

Puhdistettavan arkiston kunto katroitetaan, jonka jälkeen se pakataan huolellisesti, ja  kuljetetaan vaurioituneista tiloista kiinteille, rakennusterveysasiantuntijoiden avulla kehitetyille puhdistuslinjastoillemme Helsinkiin tai Tampereelle. Mikäli arkisto sijaitsee kaukana Helsingistä tai Tampereelta ja on suuri, voidaan se puhdistaa myös CleanSiden kehittämässä, kontteihin pystytettävässä mobiilissa puhdistuslinjastossa, joka voidaan tarvittaessa tuoda kohteen pihalle. Vaihtoehtoisesti voimme osastoida ja alipaineistaa puhtaat tilat asiakkaan kiinteistössä ja pystyttää niihin tilapäisen puhdistuslinjaston. Näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme ympäri Suomea. 

 

Hoidamme tarvittaessa koko arkiston puhdistuksen avaimet käteen -palveluna. Palveluihimme kuuluu muuttolaatikoiden toimitus, lajittelu, pakkaaminen ja puhdistettavan arkiston noutaminen asiakkaan tiloista. Puhdistuksen jälkeen varastoimme arkistoa asiakkaan toivoman ajan, jonka jälkeen palautamme sen asiakkaan uusiin, puhtaisiin tiloihin.  

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Michael Casagrande

Erikoispuhdistukset
040 575 7294
michael.casagrande@cleanside.fi

 

Asiakaspalvelunumero
010 423 4570

 

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia