Pölynhallinnan eri menetelmät saneerauskohteessa

Sekä rakentamisesta että rakenteiden purkamisesta aiheutuu aina pölyä. Rakennustyömaalla pölynhallinta on tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Mikäli pölynhallintaa ei toteuteta ammattitaitoisesti, voi hieno pöly levitä hallitsemattomasti saneerattattavien tilojen ympäristöön. Jos levinnyttä pölyä ei poisteta, se jää saneerattuihin rakenteisiin ja pinnoille, joista se voi myöhemmin levitä yllättävänkin kauas ympäristöön.

Rakentamisesta ja etenkin purkuvaiheesta aiheutuva pöly ärsyttää usein hengitysteitä ja aiheuttaa muitakin allergiaoireita, mutta voi olla jopa vaarallista tilan käyttäjille. Sekä uudisrakentamisessa että korjaushankkeissa onkin tarpeen ottaa siivousurakoitsija mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoinen urakoitsija osaa laatia oikeaoppisen pölynhallintasuunnitelman ja tarvittaessa kouluttaa myös muita.

 

Oikeaoppinen pölynhallinta lähtee hyvästä suunnitelmasta

 

Pölynhallinnan eri menetelmät

Korjausrakentamisesta syntyvä pöly voi aiheuttaa erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia ärsytysoireista syöpävaaraan. Sen tähden korjausrakentamisessa pyritään ensisijaisesti valitsemaan menetelmät, jotka tuottavat vähiten pölyä. Myös työntekijöiden, kuten rakennus- ja siivousurakoitsijoiden, altistuminen minimoidaan muun muassa työkierroilla ja suojavarusteiden avulla. Pölyn hallintaan on olemassa erilaisia menetelmiä, joista yleisimmät viisi olemme luetelleet alla.

 

Kohdepoisto

Kohdepoistolla tarkoitetaan esimerkiksi hionnan, piikkauksen tai muun pölyä tuottavan toiminnan lähietäisyydessä tapahtuvaa kohdennettua imua. Kohdepoiston avulla suuri osa pölystä saadaan pois, jolloin myös ympäröivään tilaan leviävän pölyn määrä on pienempi. Kohdepoisto suoritetaan kohdepoistolaitteella, joka on eräänlainen imuri.

 

Osastointi ja alipaineistaminen

Osastointi ja alipaineistus ovat etenkin asbesti- ja mikrobipurkutöissä tärkeä pölynhallintamenetelmä. Osastoinnissa niin kutsuttujen likaisten tilojen, eli tilojen, joissa purku tapahtuu ja pölyä ja mikrobeja on ilmassa paljon, ympäristö vuorataan tiiviiksi esimerkiksi rakentamalla sen ympärille tiiviit seinät, jotka estävät ilmavirtauksen ympäröiviin tiloihin. Osastoitu tila alipaineistetaan ja likainen ilma saadaan näin johdettua suoraan ulos.

 

Sulkutila

Vaarallisten aineiden purkutyön aikana kulku osastoituihin tiloihin järjestetään vielä erillisen sulkutilan kautta. Osassa kohteita sulkutila voi olla jopa kolmiosainen, sillä sen tarkoitus on paitsi estää pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin, myös suojata työntekijöitä. Sulkutiloissa työntekijät vaihtavat vaatteet ja mahdollisesti myös peseytyvät, ja se imuroidaan säännöllisin väliajoin. Sulkutilan molempiin päihin ja sen osien välille tehdään ilmatiiviit ovirakenteet.

 

Ammattitaitoinen pölynhallinta ja hyvät suojavarusteet edistävät myös työntekijöiden hyvinvointia

 

Rakennussiivous

Rakennussiivouksen tarkoituksena on poistaa rakentamisesta syntyvä jäte ja lika sekä näkyviltä että myös piiloon jääviltä pinnoilta. Rakennussiivous voidaan luokitella puhtausluokkiin P1 ja P2. Yleisesti siivouksen tilaaja määrittää kohtaan puhtausvaatimustason. Voit lukea lisää rakennussiivouksesta täältä.

 

Nopea puuttuminen

Mikäli pölynhallinta jostain syystä pettäisi, pystyy ammattitaitoinen siivousurakoitsija puuttumaan tilanteeseen nopeasti ja minimoimaan aiheutuneen vahingon. Näin sekä rakennustyöntekijät, että saneerattavien ja niiden ympäröivien tilojen käyttäjät, voivat luottaa siihen, ettei heidän terveytensä vaarannu haitallisen pölyn vuoksi.

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia