Sisäilmaongelma työpaikalla? Nämä kolme asiaa ovat työnantajan vastuulla

Mikrobeista, kuten homeesta johtuvat sisäilmaongelmat ovat valitettavan yleisiä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Esimerkiksi Kuntaliiton teettämän tutkimuksen mukaan vuosina 2000-2005 joka neljänteen julkisen sektorin rakennukseen on tehty home- ja kosteusvauriokorjauksia. Myös vuoden 2012 tehdyn tutkimuksen perusteella lähes joka neljännestä koulusta löytyi kosteusvaurioita. Yhteensä arviolta 230 000-360 000 henkilöä vuosittain altistuu mikrobeille ja homeille työpaikallaan, koulussa tai päiväkodissa.

Suomen lainsäädäntö velvoittaa työnantajia sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa, sillä niillä on suora yhteys työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Kosteus- ja homevaurioiden on todettu aiheuttavan monia terveyshaittoja, kuten infektioita, allergioita, astmaa, keuhkoputkentulehduksia sekä alveoliittia eli homepölykeuhkoa.

 

Sisäilmaongelmaepäilyn noustessa esille ovat nämä kolme asiaa työnantajan vastuulla

 

1. Työhön liittyvien haittojen ja vaarojen tunnistaminen

Työpaikalla vaarojen ja riskien tunnistaminen ja niiden arviointi ovat työnantajan keskeisimpiä lakisääteisiä tehtäviä. Näihin vaaroihin kuuluvat myös terveyteen vaikuttavat sisäilmaongelmat, sillä ne voivat vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden terveyteen ja sitä kautta myös työkykyyn. Kun työntekijät ovat tuoneet esiin huolensa sisäilmaongelmasta, kuuluu työnantajan selvittää sisäilmaongelman syyt ja rakennuksen kunto luotettavasti ja kattavasti. Mikäli työnantajalla ei ole riittävää osaamista selvityksen tekemiseen, tulee hänen käyttää ulkopuolista asiantuntijaa apuna.

 

2. Turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden turvaaminen

Työnantajan velvollisuus on seurata jatkuvasti työpaikan työolosuhteita sekä luoda turvalliset ja terveet työskentelytilat työntekijöilleen. Työnantajan vastuisiin kuuluu ongelmien ja puutosten tunnistaminen. Mikäli puutoksia havaitaan, tulee työnantajan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Mikäli puutteita ei ole mahdollista korjata tai haitta- tai vaaratekijöitä poistaa, tulisi työnantajan esimerkiksi sisäilmaongelmatapauksessa löytää korvaavat, terveelliset väistötilat, jotka mahdollistavat turvalliset työolosuhteet.

 

3. Työterveydestä huolehtiminen ja työterveydenhuollon piiriin ohjaaminen

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Kun työntekijä epäilee sisäilmaongelmaa työpaikallaan, tulee työnantajan ohjata työntekijä työterveyshuollon piiriin sekä hankkia työterveyshuollon arvio haitan tai vaaran merkityksestä työntekijän terveydelle. Työterveyshuollolla on keskeinen rooli sisäilmaongelmaan liittyvien oireiden arvioinnissa. Mikäli sisäilmaongelmaa epäillään, käynnistää työterveyshuolto altistumisolosuhteiden arviointiprosessin, johon kuuluvat muun muassa kokonaisvaltaiset oirekyselyt. Näiden avulla työterveyshuolto ja työnantaja pyrkivät selvittämään sisäilmaongelman laadun ja vaikutukset kattavasti ja luotettavasti.

 

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia