“CleanSiden hygienianäppäimistöt toimivat hyvin ja niillä on mukava kirjoittaa”

21.8.2022 Kajaanin uuden keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla otettiin CleanSiden hygienianäppäimistöt ja pestävät hiiret käyttöön vuonna 2020. Te­ho- ja val­von­tao­sas­tolla hoidetaan va­ka­vas­ti ja usein akuu­tis­ti sai­ras­tu­nei­ta potilaita, jot­ka tar­vit­se­vat jat­ku­vaa tark­kai­lua ja hoi­toa. Hoi­det­ta­va­na on kaik­kien so­maat­tis­ten eri­koi­sa­lo­jen po­ti­lai­ta lap­ses­ta van­huk­seen. 

“Näppäimistöjä hankittiin meille uuteen sairaalaan yhteishankintana monelle osastolle samanaikaisesti”, osastonhoitaja Tiina Saarenpää kertoo. “Olemme kokeneet näppäimistöt hyviksi ja meillä ne ovat käytössä jokaisella potilaspaikalla kannettavien tietokoneiden lisänä”, hän kuvailee.

Teho- ja valvontaosastolla ollaan oltu tyytyväisiä CleanSiden hygienianäppäimistöihin erityisesti siksi, että ne on helppo puhdistaa. “Näppäimistöt kestävät pyyhkimistä kaikilla desinfiointiaineilla. Ne toimivat hyvin ja niillä on mukava kirjoittaa. Kaiken kaikkiaan olemme niihin tyytyväisiä ja suosittelisimme niitä myös eteenpäinkin”, Saarenpää sanoo.

 

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...