Jälkivahinkotyöt (JVT)

Jälkivahinkotyöt (JVT)

Jälkivahingoilla tarkoitetaan mm. veden, tulipalon, savun, öljyn sekä tukkiutuneiden viemärien kiinteistölle aiheuttamia vahinkoja. Myös luonnonvoimien ja erilaisten biologisten materiaalien (veri, eritteet) aiheuttamat tuhot tarvitsevat erityispuhdistusta. Vahingon sattuessa jälkivahinkojen torjunta (JVT) on syytä aloittaa mahdollisimman nopeasti ammattitaitoisen tekijän toimesta. CleanSide suorittaa mm. noki- ja palovahinkopuhdistukset, häätösiivoukset ja -tyhjennykset, kalmapuhdistukset ja kalmatyöt, tupakka-asuntojen puhdistukset sekä hajunpoistot ja desinfioinnit luotettavasti, diskreetisti ja ammattitaidolla.

 

Tarkoituksena minimoida kiinteistölle ja sen käyttäjille aiheutuva haitta

Jälkivahinkojen torjunnalla estetään, rajataan tai pienennetään kiinteistölle aiheutuneita vaurioita. Ammattitaitoisella jälkivahinkojen torjunnalla myös lyhennetään aikaa, jonka rakennus on pois asumis- tai muusta käytöstä. Vahinko tapahtuu usein äkillisesti ja vaatii nopeaa reagointia. Pelastuslaitokset sammuttavat palon tai poistavat suurimman osan vedestä, mutta ensiaputyö saattaa silti jättää jälkeensä mittavan työsaran. Savu, noki, vesi, kemikaalit ja sortumat voivat aiheuttaa laajoja jälkivahinkoja, ja siten myös suuria kustannuksia. Mahdolliset riskit on syytä analysoida huolella. Palossa syntyneet kaasut, palojätteet, irtovesi ja kemikaalit on kaikki poistettava, ja irtaimisto lajiteltava ja siirrettävä ennen saneerauksen alkamista. 

Jälkivanhinkojen torjunta aloitetaan heti, kun vahinko on havaittu ja ensiapuluonteinen pelastustyö on tehty. Tarkoituksena on minimoida tuhon leviäminen ja vahingosta aiheutuva vaara ja kustannukset. Vahinkopaikka rajataan ja tuuletetaan, ja kaikki vauroioitunut materiaali puretaan ja hävitetään. Jäljelle jäävät tilat puhdistetaan ja saatetaan siihen kuntoon, että rakenteiden saneeraus on mahdollista aloittaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi tilojen osastoinnilla ja alipaineistamisella, sekä desinfioinnin ja puhdistuksen avulla. Kokonaisvaltaisen siivouksen lisäksi usein myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet puhdistetaan. JVT-ammattilainen osaa tulkita materiaalinäytteiden riskianalyyseja ja muita vahinkotutkimuksia ja käyttää aina kohteeseen soveltuvia, yksilöityjä menetelmiä tilojen puhdistukseen. 

 

Nopea reagointi tärkeää jälkivahinkojen torjunnassa

Mikäli jälkivahingontorjuntaa ei hoideta huolellisesti ja ammattitaitoisesti, saattaa rakenteisiin jäädä kosteutta, joka varsinkin tulipalon jälkeen luo suotuisat kasvuolosuhteet homeille, sädesienille, eli aktinobakteereille, ja muille mikrobeille. Viemärivahingoista saattaa kosteuden lisäksi aiheutua hajuhaittoja. Homeet, hiivat ja sädesienet saattavat myös aiheuttaa tilojen käyttäjille merkittäviä oireita ja terveysvaikutuksia. Kiinteistönomistajan kannattaakin tilannekartoituksen jälkeen ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä jälkivahinkojen torjunnan ammattilaiseen, joka tuntee vahinkokohteissa vallitsevat poikkeukselliset työskentelyolosuhteet. Ammattitaitoisen JVT-yrityksen työntekijät ovat aina asianmukaisesti koulutettuja ja suojattuja.

Työterveyslaitos sekä JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto ovat julkaisseet taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja kiinteistöjen omistajille tarkoitetun tilaajan ohjeen: Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta.

CleanSide Oy on Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton jäsen ja Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) auktorisoima yritys. Auktorisoiti varmistaa, että jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä on alalla vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset. 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Michael Casagrande

Erikoispuhdistukset
040 575 7294
michael.casagrande@cleanside.fi

 

Asiakaspalvelunumero
010 423 4570

 

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia