Viisi vinkkiä onnistuneeseen väistömuuttoon

Väistömuutolla tarkoitetaan tilojen käyttäjien muuttamista ja sisäilmaongelmakohteen irtaimiston siirtoa väliaikaiseen tilaan korjaustöiden ajaksi. Mikäli väistömuutto joudutaan suorittamaan kohteessa havaittujen mikrobivaurioiden tai vastaavien sisäilmaongelmien vuoksi, on väistömuuton yhteydessä tärkeää huolehtia irtaimiston ammattimaisesta puhdistamisesta ennen irtaimiston siirtoa puhtaisiin tiloihin. Näin sen mukana ei siirry homepölyjä puhtaisiin väistötiloihin ja riski tilojen käyttäjien oireilun jatkumisesta saadaan minimoitua. 

 

1. Ole ajoissa liikenteessä

 

Sisäilmaongelmaisen kohteen väistömuutto on vaativa projekti, johon tarvitaan eri alojen asiantuntijoiden, kuten muuttoliikkeen, puhdistustustöiden asiantuntijan, kalustetoimittajan, IT-laiteasennuksesta vastaavan toimijan jne., yhteistyötä. Siksi väistömuuton suunnittelu ja aikataulutus on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Kesä on etenkin julkisten organisaatioiden kohteiden väistömuuttojen sesonkiaikaa, joten varsinkin suurempien projektien suunnittelu kannattaa aloittaa jo kevättalvella.

 

2. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 

Kuten kaikki suuret projektit, myös väistömuutto kannattaa suunnitella huolella. Aikataulua laatiessa on hyvä jättää riittävästi aikaa esim. irtaimiston pakkaamiselle ja puhdistustöille. Ennen väistömuuttoa ja puhdistustöiden aloitusta on sovittava ajankohdasta ja aikatauluista, vastuista ja budjetista. Tilaajan tulee myös päättää, mikä osa irtaimistosta halutaan säilyttää ja mikä kannattaa hävittää. Kun säilytettävän irtaimiston laajuus on tiedossa, on helpompi suunnitella puhdistustöiden vaatimaa aikataulua ja kustannuksia. Myös irtaimiston kuljetukseen on syytä kiinnittää huomiota. Kuka vastaa kuljetuksista, mistä hankintaan muuttoon tarvittavat muuttolaatikot ja suojaustarvikkeet, kuka vastaa irtaimiston pakkaamisesta, miten irtaimiston hävitys toteutetaan?

 

 

3. Anna ammattilaisen auttaa irtaimiston lajittelussa

 

Ennen väistömuuttoa kaikki irtaimisto on lajiteltava puhdistettaviin tai hävitettäviin. Valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi irtaimiston ikä, kunto, arvo ja tunnearvo. Myös lähtötilanne ja kiinteistössä havaitut ongelmat vaikuttavat arvioon. Monille tulee yllätyksenä, että lähes kaikki irtaimisto on puhdistettavissa. Se, mitä irtaimistoa kannattaa lähteä puhdistamaan, määritellään projektikohtaisesti. Lähtökohtaisesti kaikkia huokoista materiaalia olevia huonekaluja ei siis kannata suin päin hävittää, vaan ainakin kartoittaa millainen mahdollisuus niiden onnistuneeseen puhdistukseen on olemassa.  Valitettavan usein kuulee sisäilmaongelmakohteista, joissa koko irtaimisto on saatettu hävittää. Puhdistusurakoitsijan ammattilainen opastaa mielellään irtaimiston lajittelussa ja oikeaoppisessa pakkaamisessa. Myös esim. tietokoneiden ja muiden elektroniikkalaitteiden leasingsopimusten päättymisaikataulut ja laitteiden elinkaari kannattaa huomioida suunnittelussa.

 

4. Projektinhallintaa myös puhdistusvaiheeseen

 

Etenkin suurten väistömuuttojen puhdistusvaihe tulisi myös aikatauluttaa huolella ja hyvissä ajoin. Irtaimisto tulisi paitsi lajitella, myös pakata ja merkitä huolellisesti, jotta se löytää puhdistuksen jälkeen oikeisiin paikkoihin väistötilassa. Esimerkiksi koulujen väistömuutoissa osaa oppikirjoista, tietokoneista ja esimerkiksi soittimista tarvitaan nopeasti, joten tavara on osattava paitsi lajitella paitsi puhdistettaviin ja hävitettäviin, myös kiireellisyyden mukaan. Ammattitaitoinen puhdistusurakoitsija auttaa myös puhdistusvaiheen suunnittelussa.

 

 

5. Puhdistettu irtaimisto puhtaisiin tiloihin

 

Väistömuuton yhteydessä on tärkeää huolehtia irtaimiston ammattimaisesta puhdistamisesta, jotta sen mukana ei siirry homepölyjä puhtaisiin tiloihin. Usein tilojen käyttäjät ovat ehtineet herkistyä sisäilman ongelman aiheuttajille, jolloin pienetkin pitoisuudet haitallisia mikrobeja saattavat aiheuttaa oireita jo herkistyneille henkilöille myös väistötiloissa. Tästä syystä säilytettävän irtaimiston huolellinen puhdistus on erittäin tärkeää. Tärkeää on huomioida myös se, ettei säilytettävää irtaimistoa suositella koskaan puhdistettavan vauriotiloissa, edellä mainituista syistä johtuen.

Irtaimisto puhdistetaan puhdistusurakoitsijan irtaimiston puhdistukseen rakennetuissa, osastoiduissa ja alipaineistetuissa tiloissa eli ns. puhdistuslinjastossa, tai siivottavan kohteen yhteyteen toteutetussa osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa, esimerkiksi erillisessä puhdistuskontissa kohteen pihalla. Osastoinnin ja alipaineistuksen tarkoitus on estää pölyn leviäminen muihin tiloihin sekä se, että jo puhdistettu irtain ei pölyynny uudelleen. Jo puhdistettu irtaimisto tulee aina säilyttää erillisessä tilassa, kuin missä puhdistetaan irtaimistoa.

Puhdistustöiden suorittaminen tarkoitusta varten kehitetyissä puhdistuslinjastoissa tehostaa ja nopeuttaa työtä huomattavasti. Tällöin myös pölynhallinta toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla (mm. Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti).

 

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia