Työmaa-aikaiseen siivoukseen satsaaminen kannattaa

Mitä työmaa-aikainen siivous on?

Työmaa-aikaisella tai rakentamisen aikaisella siivouksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti siivousta, joka toteutetaan samanaikaisesti, kun rakentaminen on käynnissä. Rakentamisen aikaisen siivouksen tarkoituksena on estää pölyn ja lian leviäminen hallitsemattomasti likaisilta alueilta muihin tiloihin. Tämä toteutetaan muun muassa säännöllisen siivouksen ja osastoinnin avulla.

Muutos- ja peruskorjaushankkeissa työmaa-aikainen siivous aloitetaan heti purkutöiden käynnistyttyä. Uudisrakennushankkeessa siivous aloitetaan runkotyövaiheen loppupuolella, ennen sisärakennustöiden alkamista. Rakentamisen aikaista siivousta jatketaan, kunnes rakennuksen pinta- ja kalusteasennustyöt päättyvät. Tämän jälkeistä siivousta kutsutaan loppusiivoukseksi.

 

Rakennustyömaalla pöly on paitsi viihtyvyys- myös terveyshaitta

Rakennustyömaan tuottamat ja rakennuksiin jäävät pölyt aiheuttavat usein terveys- ja viihtyvyyshaittoja niin rakennustyöntekijöille kuin rakennusten käyttäjille. Rakentamisesta ja etenkin purkuvaiheesta aiheutuva pöly ärsyttää usein hengitysteitä ja aiheuttaa muitakin allergiaoireita, mutta se voi olla jopa vaarallista tilan käyttäjille. Jos rakennustyömaan pölyä ei poisteta, se jää saneerattuihin rakenteisiin ja pinnoille, joista se voi myöhemmin levitä yllättävänkin kauas ympäristöön.

Haitallista pölyä (mm. betoni-, tiili-, kivi- ja puupölyä) syntyy sekä uuden rakentamisessa että vanhojen rakennusten purkutöissä. Työmaa-aikaisen siivouksen avulla pyritään siis estämään sekä haitallisen pölyn leviäminen että sen jääminen rakenteisiin.

 

Työmaa-aikaisen siivouksen hyödyt

Säännöllisellä työmaa-aikaisella siivouksella estetään paitsi pölyn leviäminen, myös säilytettävien ja uusien pintojen vaurioituminen. Oikeaoppinen pölynhallinta on osa työturvallisuutta, sillä se parantaa sisäilmaa, ehkäisee laitteiden rikkoontumista ja parantaa paloturvallisuutta huomattavasti!  Hyvä pölyntorjunta edellyttää säännöllistä siivousta, asianmukaista suojautumista sekä mahdollisimman vähän pölyävien työmenetelmien käyttöä.

Myös vuonna 2020 voimaan tulleen asetuksen myötä (Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (Vna 1267/2019)) pölyntorjunnassa painotetaan entistä enemmän nimenomaan työntekijöiden suojaamista terveydelle haitalliselta pölyltä. Sen myötä työntekijöille on taattava terveellinen ja turvallinen työympäristö. Tämä tarkoittaa käytännössä työmaa-aikaisen siivouksen tehostamista, sillä turvallisen työympäristön takaamiseksi pölyntorjuntaa on tehtävä koko rakennusprojektin ajan. Mahdollisimman vähäpölyinen rakennustyömaa hyödyttää niin työnantajaa, työntekijöitä kuin loppukäyttäjiäkin.

 

CleanSide tarjoaa rakennussiivoukset ammattitaidolla ja kokemuksella. Päätoimialueisiimme kuuluvat Helsinki ja Tampere, mutta toimimme projektikohtaisesti koko Suomen alueella. Räätälöimme puhtaustason aina asiakkaan tarpeen mukaan. Puhdas ja hyvässä luovutuskunnossa oleva työmaa on kaikkien etu!

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia