Tiesitkö? Tämän takia homepölysiivousta ei voi tehdä päivässä

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen saneerauksessa homepölysiivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Oikeaoppisesti toteutetulla homepölysiivouksella on selkeä työjärjestys sekä tarkat ohjeet sen toteuttamiseen. Homepölysiivousurakoitsija toimii saumattomassa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ja varmistaa urakan eri vaiheissa, että kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua sekä sisäilmasta että pinnoilta. Lähtökohtaisesti kaikki mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet, homeitiöt ja -rihmastot, bakteerisolut, hiivat ja levät poistetaan mahdollisimman huolellisesti. Tämä ei tapahdu päivässä, sillä homepölysiivouksen eri vaiheet ulottuvat urakan alusta aina loppuun saakka.

Oikeanlaiset suojavarusteet, kuten moottoroidut maskit ja suojapuvut, takaavat työturvallisuuden

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Homepölysiivous alkaa huolellisella suunnittelulla. Suunnittelu aloitetaan aikaisessa vaiheessa yhteistyössä tilaajan edustajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Ammattitaitoinen homepölysiivousurakoitsija osaa arvioida ja laskea homesiivoukselle käytetyn ajan, ja valita puhdistusaineet ja -menetelmät pintamateriaaleihin sopiviksi. Jokaisessa vaiheessa oikeat työtavat ja oikeanlainen suojavarustus ovat tärkeä osa kokonaisprosessia. Aikatauluja suunnitellessa homepölysiivoukselle on jätettävä riittävä aika ja puitteet, sillä usein vaurioituneista rakenteista saattaa purkaessa paljastua ikäviä yllätyksiä, jotka pahimmassa tapauksessa voivat viivyttää koko urakkaa huomattavasti.

Pölynhallinta on homepölysiivoukssa A ja O

Homepölysiivouksessa pölynhallinta on avainasemassa urakan onnistumisen kannalta. Kun vaurioituneita rakenteita avataan, pääsee sisäilmaan jopa 10 000 kertaa enemmän sieni-itiöitä kuin raja-arvo sallii, ja haitallisen homepölyn määrä voi saneerausvaiheessa kasvaa jopa miljoonakertaisesti alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Rakenteista voi avattaessa vapautua myös kaasumaisia epäpuhtauksia. Pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin tulee estää jo purkuvaiheessa. Tilat osastoidaan, eli eristetään muovin ja tarvittaessa tilapäisten tukirakenteiden avulla, ja alipaineistetaan. Jos jo puhdistettuihin tiloihin leviää purkupölyä esimerkiksi kenkien tai varusteiden mukana, tulee tilat puhdistaa uudelleen, sillä purkupöly sisältää runsaasti haitallisia mikrobeja. Tämä aiheuttaa paitsi viivästyksiä urakassa, myös lisäkustannuksia.

 

Kaikki pinnat nihkeäpyyhitään huolellisesti

Homepölysiivous on oleellinen osa rakennusloppusiivousta

Kun saneerausurakoitsija on purkanut kaikki vaurioituneet rakenteet, on homepölysiivouksen ensimmäisen vaiheen aika. Kaikki kiinteät rakenteet puhdistetaan huolellisesti. Tämän lisäksi kaikki pinnat imuroidaan HEPA-suodattimella varustetuilla hienon pölyn poistoon kehitetyillä imureille sekä nihkeäpyyhkimällä tai pesemällä pinnat mahdollisuuksien mukaan. Työ toteutetaan järjestelmällisesti ja huolellisesti kahdessa vaiheessa, sillä hienolla mikrobipölyllä kestää pitkään laskeutua pinnoille.

Työntekijöiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja ja oikeisiin suojavarusteisiin puettuja. Hieno homepöly voi levitä esimerkiksi kenkien ja varusteiden mukana jo puhdistettuihin tiloihin. Tämän takia voidaan tietyissä kohteissa rakentaa puhdistamattomien ja puhdistettavien tilojen sisäänkäynneille erilliset sulkutunnelit. Siellä varusteet ja vaatteet pakataan esim. suljettuihin muovisäkkeihin, ennen kuin ne kuljetetaan pois. Joissain tapauksissa puhtaat tilat voidaan ylipaineistaa, jotta homepöly ei pääse leviämään niihin. Homepölylle altistuminen on terveysriski, joten työntekijöiden oikeaoppinen suojautuminen moottoroiduilla maskeilla ja suojapuvuilla on erittäin tärkeää.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus estää homepölyn leviämisen

Homevaurioituneessa kohteessa myös ilmanvaihtokanavat on puhdistettava huolellisesti. Kaikissa saneerauskohteissa ilmanvaihtokanavien puhdistus on tärkeää, sillä niihin kertyy pölyä ja likaa, joka voi puhdistamattomana levitä takaisin tiloihin ja aiheuttaa hengenahdistusta ja allergiaoireita tilojen käyttäjille. Sisäilmaongelmaisessa kohteessa ilmanvaihtokanavien puhdistus on erityisen tärkeää, sillä huolellinen puhdistus estää haitallisten mikrobien leviämisen puhtaisiin tiloihin. Myös vuotoilmareitit tarkistetaan, puhdistetaan ja tukitaan. Kun ilmanvaihtokanavat on puhdistettu asianmukaisin menetelmin, tukitaan ne huolella rakennusvaihetta varten. Näin ne säilyvät puhtaina siihen asti, kunnes tilat voidaan ottaa taas käyttöön.

 

Tilat imuroidaan huolella HEPA-suodattimella varustetulla imurilla

Homepölysiivous viimeistelee korjausprosessin

Itse homepölysiivous toteutetaan, kun rakennusvaihe on valmis ja rakennussiivous tehty. Homepölysiivouksen kriteerit ovat rakennussiivousta huomattavasti tiukempia, sillä sen tarkoitus on poistaa mikroskooppiset homeitiöt ja rihmastot kaikilta pinnoilta. Homepölysiivous toteutetaan tarkkaan Työterveyslaitoksen ohjeita noudattaen. Homepölysiivouksessa tilat ovat osastoidut ja alipaineistetut, sillä myös tässä työnvaiheessa on erittäin tärkeää, etteivät mikroskooppiset homepölyhiukkaset pääse leviämään ympäröiviin tiloihin.

Kaikki pinnat, nurkat ja kulmat imuroidaan huolellisesti HEPA-suodattimella varustetulla korkeapaineimurilla imuroimalla, sekä pyyhkimällä ja pesemällä. Tätäkään työvaihetta ei voi tehdä päivässä, sillä pölyn on annettava laskeutua imuroimisen jälkeen. Homepölysiivouksen jälkeen tilat ovat valmiit luovutettaviksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös tilojen käyttöönoton jälkeen on tärkeää ylläpitää korotettua siivoustasoa kahden kuukauden ajan.

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia