Sisäilman mykotoksiinit eli sienimyrkyt

Homeet ovat nopeasti rihmastoissa kasvavia mikrosieniä, jotka lisääntyvät itiöiden avulla. Homelajeja on olemassa monia, eikä homeista tulisikaan puhua yhtenä yhteisenä ryhmänä. Tietyt homeet voivat tuottaa home- tai mikrosienimyrkkyä, eli mykotoksiinia, ja siten aiheuttaa terveyshaittoja. Mykotoksiinit voivat olla mm. karsinogeenejä, solumyrkkyjä tai hermomyrkkyjä. Arviolta noin 400 homeiden aineenvaihduntatuotetta on tunnistettu mykotoksiineiksi. Yksi mikrobisuku saattaa tuottaa montaa eri mykotoksiinia. Lisäksi eri mikrobit voivat tuottaa samaa myrkkyä. Mykotoksiineja voidaan havaita mikrosienten kasvualustoissa, kuten esimerkiksi homevaurioituneissa rakennusmateriaaleissa. Ne voivat kulkeutua sisäilmaan materiaaleista vapautuvien homeitiöiden ja -rihmastojen mukana.

Mykotoksiinit sisäilmassa

Kosteusvaurioituneissa rakennuksissa mykotoksiineille altistuminen voi tapahtua ruoansulatuskanavan, hengityselimistön tai ihon kautta. Sisäilmasta on pystytty tunnistamaan jo yli 200 mykotoksiinia. Mykotoksiinipitoisuuksien mittaaminen sisäilmasta on kuitenkin vaikeaa, sillä määrittämiseen ei vielä ole olemassa standardioitua menetelmää. Myös mykotoksiinien yhteydestä sisäilmasta johtuviin terveysoireisiin ei siten ole täyttä varmuutta, eikä esimerkiksi mykotoksiinien hengitysaltistumisen annosvasteita tunneta riittävän hyvin. Homemyrkyille altistumisen kestolla ja mykotoksiinien määrällä voi kuitenkin olla vaikutusta mahdollisten terveysoireiden ilmenemiseen ja kirjoon.

 

Mykotoksiineja voidaan havaita mikrosienten kasvualustoissa, kuten esimerkiksi homevaurioituneissa rakennusmateriaaleissa

 

Mykotoksiinin tuotanto

Mykotoksiinin tuotantoon vaikuttavat monet tekijät, kuten ympäristön lämpötila, pH-arvo ja vesiaktiivisuus. Yleisesti voidaan todeta, että korkeampi vesiaktiivisuus korreloi korkeamman mykotoksiinituotannon kanssa. Myös hiili- ja typpilähteillä on vaikutusta mykotoksiinien tuotantoon. Mykotoksiinit ovat huoneenlämmössä kiinteässä olomuodossa, mutta liukenevat veteen ja orgaanisiin liuottimiin.

Kosteusvauriokohteissa toksiineja tuottavia bakteereja ovat mm. useat Streptomyces- ja Actinomyces-sukujen lajit. Sisäympäristössä yleisimpiä tunnistettuja mykotoksiineja on A. versicolorille ominainen sterigmatokystiini.

Sisäilmaongelmat on syytä selvittää

Jokainen sisäilmaongelma on hyvä tutkia asiantuntijoiden toimesta. Tulosten saamisen jälkeen on hyvä selvittää miten ongelma saadaan ratkaistua. CleanSidella on vuosien kokemus eri sisäilmaongelmia aiheuttavien yhdisteiden poistosta sisäilmasta ja pinnoilta. Jokainen kohde on erilainen, mutta hyvien saneeraustöiden lisäksi suoritetut erikoistyöt tukevat tilojen turvallista käyttöönottoa.

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia