Koulujen homepölysiivous

Koulujen ja muiden julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmat ovat olleet taas viime aikoina runsaasti esillä mediassa. Useissa kouluissa tehdään jälleen tulevana kesänä mittavia saneerauksia ongelmien ratkaisemiseksi.

CleanSide on jälleen mukana useissa homekouluprojekteissa tekemässä saneerauksen jälkeisen tilojen homepölysiivouksen ja puhdistamassa säilytettävän irtaimiston väistömuuton yhteydessä.

Väistömuutto ja irtaimen puhdistus

Homekohteen säilytettävä irtain siirretään tilapäiseen säilytykseen homesaneerauksen ajaksi. Tätä kutsutaan väistömuutoksi. Väistömuuton yhteydessä on aina tärkeää huolehtia siirrettävän irtaimiston ammattimaisesta puhdistamisesta, jotta niiden mukana ei siirretä homepölyjä puhtaisiin väistötiloihin tai saneerauksen jälkeisiin tiloihin.

Ennen puhdistustöiden aloitusta tilaajan pitäisi päättää, mikä osa irtaimesta halutaan säilyttää ja puhdistaa sekä mikä osa hävitetään ja korvataan uusilla. Valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi irtaimiston ikä, kunto ja tunnearvo. Kun säilytettävän irtaimiston laajuus on tiedossa, on helpompi suunnitella puhdistustöiden vaatimaa aikaa ja kustannusta.

Irtain voidaan puhdistaa CleanSiden puhdistuslinjastolla tai siivottavan kohteen yhteyteen toteutetussa osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa. Osastoinnin ja alipaineistuksen tarkoitus on estää pölyn leviäminen muihin tiloihin. Osastointi toteutetaan rakentamalla tilapäisiä seiniä ja suojia tilojen välille ja alipaineistuksella luodaan epäpuhtaaseen osastoon alipaine.

palvelut-homepolysiivous

Saneerauksen jälkeinen tilojen siivous

Tilojen saneerauksen jälkeen on suoritettava huolellinen homeettomaksi siivous, jonka avulla sisäilmassa olleet ongelmanaiheuttajamikrobit saadaan poistettua.

Onnistuneen homesiivouksen ensimmäinen edellytys on sisäilmaongelmien paikallistaminen, oikeaoppinen suunnittelu ja saneeraustoimenpiteiden huolellinen suorittaminen. Homepölysiivous on vain yksi osa home- ja kosteusvauriokorjausta, mutta projektin onnistumisen kannalta hyvinkin tärkeä. Usein tilojen käyttäjät ovat ehtineet jo herkistyä sisäilman ongelmanaiheuttajille ennen korjaustöiden aloittamista. Pienetkin pitoisuudet haitallisia mikrobeja saattaa aiheuttaa ongelmia jo herkistyneille henkilöille, joilla on suuret odotukset saneerattujen tilojen sisäilman laadusta. Tästä syystä huolellisen homepölysiivouksen tekeminen on erittäin tärkeää. 

 

Tilojen ja irtaimen puhdistusta varten suunniteltavia asioita

  • Irtaimiston sorttaus – mitä halutaan säilyttää, mitä hävitetään
  • Töiden ajankohta
  • Kuinka paljon puhdistukselle on varattava aikaa
  • Eri osapuolten vastuut ja roolit (esim. muuttoliike, puhdistus-urakoitsija, rakennus-urakoitsija)
  • Tiedonkulku eri osapuolten välillä

 

CleanSiden työprosessit pohjautuvat Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä laadittuihin ohjeisiin tilojen oikeaoppisesta homepölysiivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta sekä CleanSiden pitkään kokemukseen alasta.

Voit lukea Työterveyslaitoksen (TTL) julkaiseman ohjeen tästä

 

 
Kuva

Michael Casagrande

Kirjoittaja on CleanSiden toimitusjohtaja ja yrittäjä, jolla on vuosien kokemus homesiivousprojektien vetämisestä erikokoisissa kohteissa.
 

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia