Noki- ja palovahinkopuhdistukset

Tulipalot tapahtuvat usein yllättäen ja varoittamatta. Usein ne vahingoittavat paitsi kiinteistön rakenteita, myös irtaimistoa. Sekä itse palon sammuttaminen että palovahingon jälkeiset prosessit on hoidettava ripeästi ja ammattitaitoisesti, jotta vahinko pysyy mahdollisimman pienenä.

Pelastuslaitos saapuu paikalle ja sammuttaa palon aina mahdollisimman nopeasti, mutta sammutustyö jättää usein jälkeensä mittavan työsaran: savu, noki, vesi, lämpö ja sortumat voivat aiheuttaa laajoja jälkivahinkoja, ja siten myös suuria kustannuksia. Mahdolliset riskit on syytä analysoida huolella. Tulipalon ja  sammutustenjälkeisten vahinkojen siivoamiseen kannattaa pyytää apuun ammattitaitoinen ja auktorisoitu yritys hoitamaan jälkivahinkojen torjunta (JVT). Ammattilainen osaa liikkkua palokohteessa oikeaoppisesti ja hoitaa myös esimerkiksi viranomaisasioinnin palovahinkopuhdistuksen lupa-asioihin liittyen. Puhdistustyöt saa aloittaa vasta palotutkinnan ja mahdollisen poliisitutkinnan jälkeen.

 

Jälkivahinkojen torjunta minimoi palovahingosta aiheutuneet tuhot

Jälkivahinkojen torjunnan ammattilaisen tehtävä on ensisijaisesti minimoida tuhon leviäminen ja vahingosta aiheutuva vaara ja kustannukset, ja saada tilat siihen kuntoon, että rakenteiden saneeraus on mahdollista aloittaa. Kohteen huolellisen puhdistuksen jälkeen myös remontin tarvetta on helpompi arvioida.

Tulipalon jälkeen palanutta ja puoliksi palanutta irtaimistoa ja rakenteita voi olla tiloissa runsain mitoin. Palossa syntyneet kaasut, palojätteet, irtovesi ja kemikaalit on kaikki poistettava, ja irtaimisto lajiteltava ja siirrettävä ennen saneerauksen alkamista. Tulipalon aikana palamisreaktioissa syntyy haitallisia yhdisteitä, joista osa päätyy palokohteen pinnoille ja tätä kautta sisäilmaan. Näille yhdisteille altistuvat kaikki kohteessa käyvät henkilöt. 

Huolellisen puhdistuksen tarkoituksena on puhdistaa kohde niin hyvin, että tiloissa myöhemmin oleskelevien henkilöiden altistuminen pysyy hyväksyttävällä tasolla. Mikäli jälkivahingontorjuntaa ei hoideta huolellisesti ja ammattitaitoisesti, saattaa rakenteisiin jäädä kosteutta, joka luo suotuisat kasvuolosuhteet homeille, sädesienille, eli aktinobakteereille, ja muille mikrobeille. Nämä saattavat myös aiheuttaa tilojen käyttäjille merkittäviä oireita ja terveysvaikutuksia. 

 

 

Palovahingon sattuessa nopea reagointi on tärkeää 

Palovahinkotilanteissa nopea reagointi on valttia, ja heti ensiaputöiden jälkeen on syytä tehdä tilannekartoitus. Tämän jälkeen kiinteistönomistajan kannattaa mahdollisimman nopeasti ottaa yhteyttä jälkivahinkojen torjunnan ammattilaiseen, joka tuntee vahinkokohteissa vallitsevat poikkeukselliset työskentelyolosuhteet. Ammattitaitoisen JVT-yrityksen työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja ja suojattuja. He osaavat työskennellä palovahinkokohteessa ja olla yhteydessä eri sidosryhmiin, kuten vakuutusyhtiöön ja saneerausyritykseen

 CleanSide on vaativien erikoispuhdistusten ammattilainen. Olemme suorittaneet lukuisia noki- ja palovahinkopuhdistuksia ympäri Suomea. Arvioimme palokohteissa toimenpiteiden tarpeen paikan päällä. 

 

Ota yhteyttä, niin tulemme arvioimaan tilanteen!

 

Työterveyslaitos sekä JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto ovat julkaisseet taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja kiinteistöjen omistajille tarkoitetun tilaajan ohjeen: Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta.

CleanSide Oy on Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton jäsen ja Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) auktorisoima yritys. Auktorisoiti varmistaa, että jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä on alalla vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset. 

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Michael Casagrande

Erikoispuhdistukset
040 575 7294
michael.casagrande@cleanside.fi

 

Asiakaspalvelunumero
010 423 4570

 

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia