Blogi

Asiakastarina: Hirsien tummentumien poisto kuivajään avulla

22.06.21

Kesällä 2021 tuusulalainen Raija Pennanen otti yhteyttä CleanSideen. Hän oli ostanut miehensä kanssa 40-luvulla hirsistä rakennetun talon, jonka seinät olivat osittain levytetty. Pariskunnan tarkoituksena oli purkaa levyt, jotta kaunis hirsipinta saata …

Lue lisää »

Sisäilman mykotoksiinit eli sienimyrkyt

17.05.21

Homeet ovat nopeasti rihmastoissa kasvavia mikrosieniä, jotka lisääntyvät itiöiden avulla. Homelajeja on olemassa monia, eikä homeista tulisikaan puhua yhtenä yhteisenä ryhmänä. Tietyt homeet voivat tuottaa home- tai mikrosienimyrkkyä, eli mykotoksiini …

Lue lisää »

Kuivajääpuhallus

Kolme keinoa kiinteiden rakenteiden puhdistamiseen sisäilmaongelmakohteissa

20.04.21

Sisäilmasaneerauksen yhteydessä kannattaa mahdollisimman suuri osa vaurioituneista rakenteista purkaa ja uusia, sillä mikrobivaurioituneita materiaaleja ei ole suositeltavaa jättää rakenteisiin. Kaikkia materiaaleja ei kuitenkaan voi poistaa. Ns. kiint …

Lue lisää »

Näissä JVT-töissä nopeus on valttia

19.01.21

JVT-töillä eli jälkivahinkojen torjuntatöillä pyritään minimoimaan äkillisten, usein erilaisten luonnonvoimien aiheuttamia tuhoja. Näitä ovat muun muassa veden, tulen ja savun, öljyn sekä tukkeutuneiden tai rikkoutuneiden viemäreiden kiinteistöille aih …

Lue lisää »

Sisäilmaongelma työpaikalla? Nämä kolme asiaa ovat työnantajan vastuulla

05.01.21

Mikrobeista, kuten homeesta johtuvat sisäilmaongelmat ovat valitettavan yleisiä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Esimerkiksi Kuntaliiton teettämän tutkimuksen mukaan vuosina 2000-2005 joka neljänteen julkisen sektorin rakennukseen on tehty hom …

Lue lisää »

Homepölysiivous

Tiesitkö? Tämän takia homepölysiivousta ei voi tehdä päivässä

18.12.20

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen saneerauksessa homepölysiivous on tärkeä osa kokonaisuutta. Oikeaoppisesti toteutetulla homepölysiivouksella on selkeä työjärjestys sekä tarkat ohjeet sen toteuttamiseen. Homepölysiivousurakoitsija toimii saumattomassa y …

Lue lisää »

Nämä asiat yhdistävät sisäilmaongelmaisten tilojen saneerausprojekteja

10.12.20

Jokainen työpaikka, koulu ja päiväkoti on omanlaisensa. Myös jokaisen sisäilmaongelman havaitsemiseen, tutkimiseen  ja ratkaisemiseen johtavat prosessit ovat uniikkeja. Vaikka sisäilmaongelmaan johtavat tekijät voivat erota toisistaan huomattavasti, ei …

Lue lisää »

Asiakastarina: Tiilitalon kuivajääpuhallus Kauniaisissa

02.11.20

Syksyllä CleanSide Oy sai yhteydenoton Kauniaisista, jossa vuonna 1966 rakennetun kerrostalon julkisivu kaipasi puhdistusta. Punatiilinen talo oli paikoitellen sammalen ja jäkälän peitossa ja osittain muutenkin tummunut. Kolmikerroksisen tiilitalon puh …

Lue lisää »

Vaurioituneiden tilojen irtaimiston puhdistus on monivaiheinen prosessi

23.10.20

Rakennuksille aiheutuneet vahingot, kuten sisäilmaongelmat, tulipalot tai luonnonvoimien aiheuttamat tuhot, vaikuttavat usein myös rakennuksessa sijaitsevaan irtaimistoon. Esimerkiksi sisäilmaongelmaisessa kohteessa sijainnut irtaimisto voi kerätä itse …

Lue lisää »

Mikä ihmeen käyttöönottosiivous? 

16.10.20

Käyttöönottosiivouksella tarkoitetaan normaalia ylläpitosiivousta perusteellisempaa puhdistusta. Käyttöönottosiivouksen laajuus sovitaan aina yhdessä siivouksen tilaajan kanssa. Kaikki pinnat puhdistetaan perusteellisesti. Lisäksi käyttöönottosiivoukse …

Lue lisää »

Pölynhallinnan eri menetelmät saneerauskohteessa

09.10.20

Sekä rakentamisesta että rakenteiden purkamisesta aiheutuu aina pölyä. Rakennustyömaalla pölynhallinta on tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Mikäli pölynhallintaa ei toteuteta ammattitaitoisesti, voi hieno pöly levitä hallitsemattomast …

Lue lisää »

Elektroniikan puhdistus kannattaa

02.10.20

Elektroniset laitteet voivat imeä itseensä huomattavia määriä pölyä, joka varastoituu laitteiden sisälle ja aiheuttaa jopa ylikuumenemisia. Siitä syystä ne kannattaa puhdistaa tai puhdistuttaa säännöllisesti ja sijoittaa oikein. Esimerkiksi lattialla s …

Lue lisää »

Vaativien puhdistustöiden asiantuntijat myös pandemian keskellä

02.09.20

Toimitusjohtajan kirje 2.9.2020   Vuosi 2020 on ollut monella tapaa normaalista poikkeava. Pandemian ollessa päällä tulevaisuus näyttää epävarmalta, sillä sen loppua on vaikea ennustaa. Valitettavan moni ala on kärsinyt Covid 19:n vaikutuksista. S …

Lue lisää »

Tiesitkö tämän allergiasiivouksesta?

31.08.20

Etenkin näin loppukesästä ja alkusyksystä vuokra-asuntomarkkinat käyvät kuumina. Noin 15 prosenttia uuteen asuntoon muuttavista vuokralaisista ja ostajista kärsii kuitenkin eläinallergioista. Mikäli asunnon edellisellä asukkaalla on ollut asunnossa lem …

Lue lisää »

P1-siivouksen viisi suurinta kompastuskiveä

15.08.20

P1-siivouksella tuetaan rakennuksen sisäilmatavoitteiden toteutumista (sisäilmaluokat S1 ja S2). P1-luokan työmaa edellyttää, että rakennustöiden päättyessä rakennus ja sen pinnat ovat puhtaat ja pölyttömät ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakokeiden …

Lue lisää »

Kolme vinkkiä sisäilmakohteen erikoispuhdistusten tarjouspyyntöihin

15.08.20

Kun suurten sisäilmaprojektien tarjouksia lähdetään pyytämään, on kriteeristön oltava selvä jo alkuvaiheessa, jottei kalliita yllätyksiä tule vastaan myöhemmin. Sisäilmaongelmaisen kohteen korjaus on monivaiheinen prosessi. Etenkin koko urakan kattava …

Lue lisää »

Asiakastarina: Punaisen tiilitalon julkisivun puhdistus kuivajäällä

19.05.20

  CleanSide sai loppukeväällä 2020 yhteydenoton asiakkaalta, jonka kauniin, punatiilisen omakotitalon julkisivu kaipasi puhdistusta. Tiiliin oli aikojen saatossa kasvanut sammalta ja jäkälää etenkin talon varjoisalla puolella. Talon omistaja toivo …

Lue lisää »

Kuivajääpuhallus

Pintojen puhdistus: eri menetelmät vertailussa

05.02.20

Pintojen puhdistukseen sekä ulkona että sisällä on monenlaisia menetelmiä. Erilaisille pinnoille ja materiaaleille sopivat kuitenkin eri puhdistusmenetelmät, joita on hyvä verrata keskenään ennen puhdistusprojektin aloittamista. Menetelmiä verratessa t …

Lue lisää »

Auttaako otsonointi sisäilmaongelmaisessa kohteessa?

05.02.20

Otsoni (O3) on kaasumuotoinen biosidi, eli kemiallinen aine, jonka tarkoituksena on tuhota haitallisia eliöitä. Se on kuitenkin myös haitallista ihmisille ja eläimille, ja vaurioittaa hengitettynä hengitysteitä. Otsoni on erittäin reaktiivinen. Se voi …

Lue lisää »

Tiesitkö, että myös arkistomateriaalit voi puhdistaa homepölystä?

05.02.20

Arkistot koostuvat pääosin paperista, mapeista ja muusta huokoisesta materiaalista. Arkistoja on aiemmin usein sijoitettu paikkoihin, joilla on vähemmän muuta käyttöä, kuten ullakoille tai kellareihin. Tälläisissä paikoissa ne altistuvat herkemmin kost …

Lue lisää »

Tämän takia allergiasiivous kannattaa tehdä huolella

05.01.20

Noin 15 prosenttia suomalaisista kärsii eläinallergiasta. Allergiaoireet voivat ilmetä muun muassa hengenahdistuksena ja astman kaltaisina oireina, väsymyksenä, silmien kutinana ja vuotamisena, aivasteluna, tai ihon kutinana ja ihottumana. Allergioista …

Lue lisää »

Asiakastarina: Kellari kreosoottivapaaksi lasimurskapuhalluksen avulla

02.12.19

CleanSide sai yhteydenoton asbestitöihin erikoistuneelta rakennusalan yritykseltä, joka oli suorittamassa kellarin kunnostustyötä omakotitalossa. Yritys toimi kohteessa aliurakoitsijana. Työt sujuivat yritykseltä muuten mallikkaasti, mutta kellarin sei …

Lue lisää »

Viisi tapaa, joilla elektroniikka huonontaa sisäilmaa

01.11.19

Tiesitkö, että elektroniikka voi levittää haitallisia mikrobeja ja muita epäpuhtauksia sisäilmaan, ja sitä kautta hengitysteihin? Keuhkoihin joutuneet epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa hengenahdistusta, allergiaoireita ja pitkäaikaisessa altistuksessa j …

Lue lisää »

Asiakastarina: Omakotitalon vanhan maalipinnan poisto lasimurskapuhalluksella

08.09.19

“Suosittelen lasimurskapuhallusta! Näin jäi perheelle kesällä aikaa muuhunkin kuin maalin rapsimiseen.” Alkukesästä 2019 oriveteläinen yrittäjä Tapani Melkas otti yhteyttä CleanSideen. Hänen omakotitalonsa maalipinta oli osittain varissut ja hän halusi …

Lue lisää »

Opas sisäilmaston yleisimmistä kuormittajista

20.05.19

20.5.2019 Sisäilmalla tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteiden sisällä olevaa hengitettävää ilmaa, joka koostuu kaasumaisista ja hiukkasmaisista yhdisteistä. Sisäilmasto kattaa sisäilman lisäksi myös sisätilojen lämpö-, ääni- ja valaistusolosuhteet. Su …

Lue lisää »

Tarjouspyyntö

Viisi asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon homesiivoustarjousta pyydettäessä

20.05.19

Sisäilmakohteiden saneeraus ja puhdistus on usein suuritöinen ja vaativa projekti. Jotta tilojen ja irtaimiston homepölysiivous onnistuisi alusta asti mahdollisimman mutkattomasti, kannattaa tarjousta pyytäessä olla tarkkana. Näillä viidellä vinkillä o …

Lue lisää »

Ikkunanpesu

Puhtaat ikkunat lisäävät päivänvalon määrää ja parantavat hyvinvointia

08.04.19

Päivänvalolla on suora vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Luonnonvalon on todettu vaikuttavan positiivisesti mielialaan ja lisäävän energisyyttä. Tämä pätee niin kotona, työpaikalla kuin kouluissakin. Koululaisten arvosanojen on todettu olevan korkeampia …

Lue lisää »

Väistömuutto

Viisi vinkkiä onnistuneeseen väistömuuttoon

04.03.19

Väistömuutolla tarkoitetaan tilojen käyttäjien muuttamista ja sisäilmaongelmakohteen irtaimiston siirtoa väliaikaiseen tilaan korjaustöiden ajaksi. Mikäli väistömuutto joudutaan suorittamaan kohteessa havaittujen mikrobivaurioiden tai vastaavien sisäil …

Lue lisää »

Kuivajääpuhallus

Kuivajääpuhallus – ympäristöystävällinen menetelmä kiinteistöjen pintojen puhdistukseen

04.03.19

Kuivajääpuhallus kiinteistöjen puhdistuksissa   Oletko jo kuullut kuivajääpuhalluksesta? Kuivajääpuhallus on hellävarainen, mutta samalla tehokas erikoispuhdistusmenetelmä, jossa puhalletaan kuivajääpellettejä kovalla paineella puhdistettavaan pin …

Lue lisää »

Jälkivahinkotyöt, vesivahinko, palovahinko

Ammattitaitoisesti tehty jälkivahinkojen torjunta palauttaa työyhteisön arjen nopeasti raiteilleen

28.01.19

Luonnonvoimien, kuten tulen, veden tai mikrobien kiinteistölle aiheuttamat tuhot horjuttavat usein koko työyhteisön tasapainoa. Suuret vahingot ulottuvat aina pelkkiä kiinteistön rakenteita laajemmalle. Usein henkilökunta tarvitsee esimerkiksi tulipalo …

Lue lisää »

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia