Ammattitaitoisesti tehty jälkivahinkojen torjunta palauttaa työyhteisön arjen nopeasti raiteilleen

Luonnonvoimien, kuten tulen, veden tai mikrobien kiinteistölle aiheuttamat tuhot horjuttavat usein koko työyhteisön tasapainoa. Suuret vahingot ulottuvat aina pelkkiä kiinteistön rakenteita laajemmalle. Usein henkilökunta tarvitsee esimerkiksi tulipalon jälkeen kriisiapua, ja varsinkin homevaurion yhteydessä myös terveydenhuollon palveluja. Jotta työpaikan arki saataisiin taas kaikilta osin raiteilleen mahdollisimman nopeasti, on myös vahingonjälkeiset prosessit hoidettava ripeästi ja ammattitaitoisesti.

 

Nopea reagointi on valttia

Palo- tai vesivahinko on usein äkillinen ja vaatii nopeaa reagointia. Pelastuslaitokset sammuttavat palon tai poistavat suurimman osan vedestä, mutta ensiaputyö jättää silti jälkeensä mittavan työsaran. Savu, noki, vesi, kemikaalit ja sortumat voivat aiheuttaa laajoja jälkivahinkoja, ja siten myös suuria kustannuksia. Mahdolliset riskit on syytä analysoida huolella. Palossa syntyneet kaasut, palojätteet, irtovesi ja kemikaalit on kaikki poistettava, ja irtaimisto lajiteltava ja siirrettävä ennen saneerauksen alkamista. Työntekijät pääsevät palaamaan työpaikalleen vasta saneerauksen jälkeen. Sitä ennen tarvitaan kuitenkin eri ammattilaisista muodostuva toimiva vahingontorjuntaketju.

Jälkivahinkojen torjunnan (JVT) ammattilainen on tärkeä osa vahingonhallintaprosessia. Hän tulee usein paikalle silloin, kun vahinko on juuri havaittu, ja ensiapuluonteinen pelastustyö on tehty. Hänen tehtävänsä on minimoida tuhon leviäminen ja vahingosta aiheutuva vaara ja kustannukset, ja saada tila siihen kuntoon, että rakenteiden saneeraus on mahdollista aloittaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi tilojen osastoinnilla ja alipaineistamisella, sekä desinfioinnin ja puhdistuksen avulla. Kokonaisvaltaisen siivouksen lisäksi usein myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet puhdistetaan. Lisäksi JVT-ammattilainen osaa tulkita materiaalinäytteiden riskianalyyseja ja muita vahinkotutkimuksia. Hän voi myös hoitaa prosessin tiedotuksen esimerkiksi henkilökunnalle ja muille sidosryhmille asiakkaan puolesta.

 

Jälkivahingot tulee hoitaa ammattitaidolla

Jos jälkivahingontorjuntaa ei hoideta huolellisesti ja ammattitaitoisesti, saattaa rakenteisiin jäädä kosteutta, joka varsinkin tulipalon jälkeen luo suotuisat kasvuolosuhteet homeille, sädesienille, eli aktinobakteereille, ja muille mikrobeille. Viemärivahingoista saattaa kosteuden lisäksi aiheutua hajuhaittoja. Homeet, hiivat ja sädesienet saattavat myös aiheuttaa tilojen käyttäjille merkittäviä oireita ja terveysvaikutuksia. Kiinteistönomistajan kannattaakin tilannekartoituksen jälkeen ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä jälkivahinkojen torjunnan ammattilaiseen, joka tuntee vahinkokohteissa vallitsevat poikkeukselliset työskentelyolosuhteet. Työ on vaativaa, ja työntekijöiden on oltava asianmukaisesti koulutettuja ja suojattuja.

 

CleanSide on ollut mukana laatimassa ohjetta turvallisesta vahinkosaneerauksesta ja jälkivahinkojen torjunnasta. Se antaa kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja hallituksille tietoa ja ohjeet jälkivahinkojen torjuntaan vahinkotapausten yhteydessä. CleanSiden toimitusjohtaja Michael Casagrande toimii Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden liitto ry:n hallituksen jäsenenä ja liiton aktiivisena kehittäjänä. CleanSidella on kiinteät irtaimiston puhdistuslinjastot Helsingissä ja Tampereella.

 

Ota yhteyttä

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia